Merkỹs Antanas 1887 02 01Bajorai (Skapiškio vlsč.) 1955 03 05Melenkai (Vladimiro sritis), Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas, karininkas. Teisininkas. Pulkininkas leitenantas (1922). 1909 eksternu baigė Aleksandro gimnaziją Rygoje. 1908–09 savanoriu tarnaudamas Rusijos kariuomenėje išlaikė egzaminus atsargos praporščiko laipsniui gauti. Studijavo teisę Tartu universitete. 1914 07 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 11 Rumunijos fronto Ketvirtosios armijos lieuvių suvažiavime išrinktas armijos lietuvių komisaro pavaduotoju. 1918 rudenį baigė Kijevo universitetą. 1919 01 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Juridinio skyriaus viršininku. 1919 03–04 ministerijos valdytojas (ministras), 1919 10–1920 02 krašto apsaugos ministro padėjėjas (pavaduotojas), 1919 04–08, 1920 02–06, 1926 12–1927 08 krašto apsaugos ministras. 1920 08–1922 11 Vietinės kariuomenės brigados vadas.

Antanas Merkys (1939, Kaunas; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Antanas Merkys (1939, Kaunas; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Vienas Lietuvių tautininkų sąjungos kūrėjų (1924), jos veikėjas. 1927 08–1932 05 Klaipėdos krašto gubernatorius. 1933–39 Kauno miesto burmistras, 1934–39 Lietuvos miestų sąjungos pirmininkas. 1936–39 Atsargos karininkų sąjungos pirmininkas.

A. Merkys – Klaipėdos krašto gubernatorius (1930, Berlynas; Nacionalinis skaitmeninis archyvas)

Kauno burmistras A. Merkys (ketvirtas iš kairės) su Varšuvos savivaldos atstovais (trečias iš kairės miesto prezidentas Stefanas Starzyńskis) Varšuvos nacionaliniame muziejuje (1938; Nacionalinis skaitmeninis archyvas)

1936 05–1940 07 Seimo atstovas. 1939 10–11 Lietuvos vyriausybės įgaliotinis Vilniui ir Vilniaus kraštui. 1939 11 21–1940 06 17 ministras pirmininkas. 1940 04 jo teikimu Lietuvos kariuomenės vadu paskirtas divizijos generolas V. Vitkauskas. 1940 06 15–17 dar ėjo Prezidento pareigas (1918–40 laikotarpiu vienintelis ėjęs abejas pareigas). Tikėdamasis išsaugoti bent formalų valstybės suverenitetą 1940 06 14 posėdyje pas prezidentą A. Smetoną siūlė priimti Sovietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai. Vykdydamas SSRS vyriausybės ypatingojo įgaliotinio Lietuvai V. Dekanozovo nurodymus ir pažeisdamas Lietuvos Respublikos Konstituciją 1940 06 17 ministru pirmininku paskyrė J. Paleckį, patvirtino jo sudarytą (faktiškai SSRS emisarų padiktuotą) vyriausybę ir atsistatydino. 1940 06–07 du kartus nesėkmingai bandė išvykti iš Lietuvos.

1940 07 17 su šeima ištremtas į Saratovą, apgyvendintas sovietų saugumo priežiūroje. 1941 06 26 suimtas, kalintas Saratovo, Kirovo, Ivanovo, Maskvos Butyrkų ir Vladimiro kalėjimuose. 1954 08 paleistas iš Vladimiro kalėjimo be teisės grįžti į Lietuvą. Mirė Melenkų invalidų namuose.

Vyties Kryžiaus 3 laipsnio (1927), Gedimino 2 (1928) ir 1 laipsnio (1938) ordinai, Belgijos Leopoldo II 1 laipsnio, Italijos Karūnos 2 laipsnio (abu 1935), Latvijos Trijų žvaigždžių 1 laipsnio (1937) ordinas.

A. Merkys (antras iš kairės) su prezidentu A. Smetona (ketvirtas iš kairės) ir kitais vyriausybės nariais prezidentūroje 1939 11 22 (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

L: A. Kasperavičius Antanas Merkys / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940) Vilnius 1997.

2803

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką