Petrónis Antanas 1887 05 28Paežeriai (Anykščių vlsč., Utenos apskr.) 1941 06 26Pravieniškės (Kauno rj.; sovietų sušaudytas per kalinių masines žudynes; palaidotas Panemunės kapinėse Kaune), lietuvių leidėjas.

Išsilavinimas

1907 baigė Utenos gimnaziją. 1907–09 studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Kaune.

Veikla

1912 Kaune įsteigė savo knygyną (buvusiose J. Naujalio knygyno patalpose). 1915–18 su šeima gyveno Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą iki 1929 tęsė knygininko ir leidėjo veiklą, vėliau vertėsi urmine vaistų prekyba. Buvo Lietuvių mokslo draugijos tikrasis narys, palaikė prekybinius ryšius su M. ir J. Šlapelių knygynu, Dailės, Šv. Kazimiero, lietuvių katalikų Blaivybės, lietuvių katalikių moterų draugijomis. SSRS okupavus Lietuvą 1941 06 01 suimtas ir kalintas Pravieniškių kalėjime.

Leidiniai

Žinoma apie 30 A. Petronio leidinių, tarp jų – knygos: Maironio Jaunoji Lietuva, Mūsų vargai (abi 1920), M. Vaitkaus Liepsnelės, P. Mašioto Ašakaičio abėcėlė (abi 1921), muzikos kūrinių natos: S. Šimkaus Lietuviais esame mes gimę (1921), Dainų dainorėlis, Kur bakūžė samanota (abu 1923), A. Kačanausko Pavasarininkų himnas (1923), atvirukai su natomis: S. Šimkaus Bijūnėli žalias, Oi kas sodai do sodeliai, Ko liūdi, sesele. Leidinius spausdino Kaune, Tilžėje, Seinuose, Berlyne, Leipcige.

Atodangos: Antano Petronio gyvenimo ir veiklos apžvalga / sudarė A. Zimnachaitė Kaunas 1999; N. Lietuvninkaitė Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843–1918 metais Vilnius 2006.

143

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką