Sabaliáuskas Antanas 1905 02 04Klišiai (Jurbarko vlsč.) 1987 07 19Bostonas, lietuvių spaudos darbuotojas, katalikų kunigas. Salezietis (1932).

Išsilavinimas

1923 išvyko į Italiją, Turine studijavo filosofiją, Grigaliaus universitete Romoje – teologiją.

Veikla

1932 įšventintas kunigu. Dirbo kapelionu Astudillo (Ispanija) kunigų seminarijoje, 1933–34 – misijose Indijoje. 1935–38 Maroggios (Šveicarija) saleziečių parapijos klebonas. 1938 grįžo į Lietuvą. Vedė rekolekcijas gimnazijose. 1940–44 Muniškių (Babtų parapijos filija) klebonas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, iki 1948 kunigas pabėgėlių stovyklose Schwarzwalde (Tiuringija). 1948 išvyko į Venesuelą ir ten įkūrė 5 lietuvių dvasinius židinius (Karakase, Maracay, Valencijoje ir kitur). 1954 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, Cedar Lake (Indianos valstija) įkūrė saleziečių vienuolyną.

Darbas spaudoje

1927 Turine įkūrė ir redagavo žurnalą Saleziečių žinios, rengė leidinius apie šv. G. Bosco, saleziečių veiklą. Venesueloje įkūrė ir redagavo žurnalą Tėvų kelias, Jungtinėse Amerikos Valstijose išleido laikraščio Šiluvos balsas tris numerius.

Veikalai

Parengė knygas Tūkstančio paslapčių šalyje (1939), Nuo Imsrės iki Orinoko per fakirų žemę (1951), Taip jis kalbėjo: Don Bosco mintys (1953).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką