Salỹs Antanas 1902 07 21Reketė (Salantų vlsč.) 1972 07 31Filadelfija, lietuvių kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1941). Dr. (1929). 1923–25 Lietuvos universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, 1925–29 Leipcigo universitete – baltistiką, slavistiką, indoeuropeistiką, 1929 Hamburgo universite – eksperimentinę fonetiką. 1930–39 dėstė Vytauto Didžiojo universite, 1939–43 – Vilniaus universitete; profesorius (1939). 1939–41 Lituanistikos instituto Lietuvių kalbos skyriaus vedėjas. 1941–44 Lietuvių kalbos instituto direktorius. Pasitraukęs iš Lietuvos 1944–46 dėstė Greifswaldo ir Tübingeno universitetuose. Nuo 1947 dėstė baltistikos ir slavistikos dalykus Pensilvanijos universitete (Filadelfija); profesorius (1956). Parašė veikalą iš lietuvių dialektologijos Lietuvių kalbos tarmės (1935 21946 Tübingene).

Antanas Salys

Antanas Salys

Lietuvių tarmių žemėlapis. Parengė A. Salys (1933)

Sudarė specialias dialektologinių duomenų rinkimo anketas, tikrino tarmių ribas, 1933 paskelbė tarmių žemėlapį. Pirmasis Lietuvoje pradėjo eksperimentinės fonetikos tyrimus; 1930 Vytauto Didžiojo universitete įkūrė fonetikos laboratoriją. Paskelbė darbų iš lietuvių onomastikos, suorganizavo onomastinės medžiagos rinkimą (surinktoji medžiaga sudarė Lietuvių kalbos instituto asmenvardžių ir vietovardžių kartotekos pagrindą). Parašė straipsnių iš lietuvių kalbos kultūros, terminologijos. Buvo Valstybės Tarybos patarėjas terminologijos klausimais (A. Salio pasiūlytų žodžių vartojama ir šiandien, pvz., požiūris, rankinukas, staigmena). Prisidėjo prie akademinio Lietuvių kalbos žodyno rengimo. Su P. Skardžiumi redagavo L. Dambriūno parengtą Kalbos patarėją (1939). Dirbdamas Pensilvanijos universitete su A. Sennu baigė spausdinti M. Niedermanno, F. Brenderio, A. Senno pradėtą leisti Lietuvių rašomosios kalbos žodyną (Wörterbuch der litauischen Schriftsprache 5 t. 1926–68). Buvo vienas žurnalo Gimtoji kalba steigėjų ir redaktorių. Su kitais 1935 įkūrė Lietuvių kalbos draugiją. 1969 lankėsi Lietuvoje, Lietuvos mokslo įstaigose rinko medžiagą istoriniam lietuvių kalbos žodynui. Dar išleistas veikalas Baltų kalbos, tautos bei kiltys (1995).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką