Antanas Špokevičius (1937; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Špokẽvičius Antanas 1900 08 11Trakiškiai (Kvietiškio vlsč.) 1968 09 13Čikaga, Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1937).

1920 stojo į Lietuvos kariuomenę, 1921 paskirtas į Šeštąjį pėstininkų pulką. 1925–26 Raitųjų žvalgų komandos viršininkas, 1926–29 Devintojo pėstininkų pulko Aštuntosios kuopos vyriausiasis karininkas, 1929–34 vadas. 1928 baigė Aukštuosius karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursus, 1934 – Vytauto Didžiojo karininkų kursų Generalinio štabo skyrių. 1934–37 tarnavo Vyriausiojo kariuomenės štabo valdybos Pirmajame (Mobilizacijos) skyriuje, 1937–39 Kariuomenės štabo Trečiojo (Mobilizacijos) skyriaus mobilizacijos dalies vedėjas, 1939 perkeltas į Vytauto Didžiojo aukštąją karo mokyklą lektoriumi.

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą paskirtas Antrojo pėstininkų pulko, 09 02 – SSRS kariuomenės Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko vadu. 1941 06 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui iš SSRS kariuomenės pasitraukė, dalyvavo formuojant iš jos pasitraukusių lietuvių karių Vilniaus įgulos štabą. 1941–44 tarnavo nacių organizuotuose policijos batalionuose (jo iniciatyva formuoti šie batalionai), 1941 12 paskirtas jų štabo viršininku. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1950 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas.

Gedimino 4 (1931) ir Vytauto Didžiojo 4 (1938) laipsnio ordinai.

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 7 Vilnius 2007.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką