Stancẽvičius Antanas 1920 01 08Lomiai (Batakių vlsč.) 2007 08 24Kaunas, lietuvių agronomas ir botanikas. Dr. (biomed. m.; ž. ū. m. kand. 1958). Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras (1994).

Išsilavinimas ir veikla

1943 baigė Žemės ūkio akademiją. 1942–43 Augalų apsaugos stoties asistentas. 1943–44 Tabako auginimo centro Agronomijos skyriaus viršininkas. 1944–46 Aniškio tarybinio ūkio direktorius. 1947–92 dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1956–57, 1962–68 ir 1974–92 Žemdirbystės katedros vedėjas; profesorius (1990). 1989–92 Lietuvos žemės ūkio akademijos tarybos pirmininkas. 1991 Žemės ūkio rūmų atkūrimo vienas iniciatorių, 1991–2000 rūmų pirmininkas, nuo 2000 garbės pirmininkas. 1991–96 ir 2003 Lietuvos mokslo tarybos narys. Lietuvos herbologų draugijos valdybos pirmininkas (2000–07). Mokslinių tyrimų sritis – herbologija, agrofitocenologija, žemdirbystė.

Antanas Stancevičius

Agrofitocenologijos Lietuvoje pradininkas; pirmasis pradėjo tirti laukų piktžoles fitocenologiniu aspektu ir sudarė pasėlių bendrijų pirmąją klasifikaciją. Pasiūlė naują ekonomiškesnį pūdymų sluoksninio dirbimo būdą daugiametėms piktžolėms naikinti, parengė mokslinius pagrindus racionalesnei ūkio sėjomainų sistemai sudaryti. Paskelbė apie 300 mokslo ir mokslo populiarinamųjų bei apie 500 publicistinių straipsnių.

Knygos

Knygos Kova su piktžolėmis (1947), Lietuvos TSR pasėlių augalijos geobotaniniai tyrimai (1959), Vadovas varpinėms ir ankštinėms žolėms pažinti (su A. Petkevičiumi, 1970), Piktžolių apskaita ir laukų piktžolėtumo kartografavimas (1979), Pašariniai pievų ir ganyklų augalai (su A. Petkevičiumi, 1982), mokomosios knygos aukštajai mokyklai Įvadas į bendrąją žemdirbystę (1977), Lauko bandymų duomenų įvertinimo metodika (su J. Arvasu, 1977, 1981), Žemdirbystės sistemų raida ir Lietuvos TSR žemdirbystės sistemų ypatumai (1982), Sėjomainų projektavimas (su N. Špokiene, 1982), Dirvų kultūrinimas – svarbiausia derlingumo atstatymo ir išlaikymo priemonė (1983), Agronomijos raida (su K. Romanecku, išleista 2008). Knygos (su kitais): Lietuvos TSR flora (tomai 2–6 1961–80), Agronomo žinynas (1959, papildytas ir pataisytas leidimas 31974), LTSR dirvožemiai, Daržininko žinynas (abi 1965), Agrotechnika ūkininkams (1991), Baltijos respublikų flora (tomai 1–2 1993–96, rusų kalba), Lietuvos žemės ūkis amžių sandūroje (2005).

Premijos

LSSR valstybinė premija (su kitais, 1966).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (1998).

L: A. J. Motuzas Profesorius Antanas Stancevičius: apie gyvenimą, žmones ir save Kaunas 2010.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką