Vaičiuláitis Antanas 1906 06 23Didieji Šelviai (Vilkaviškio vlsč.) 1992 07 22Vašingtonas (1999 perlaidotas Vilkaviškyje), lietuvių rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas.

Antanas Vaičiulaitis

Nuo 1927 Lietuvos universitete studijavo lietuvių, prancūzų filologiją ir pedagogiką, 1935–38 studijas tęsė Sorbonoje ir Grenoblio universitete. 1934–43 redagavo Studentų žodį, 1950–64 – žurnalus Vytis, Aidai. 1938–40 dirbo Eltoje, Vytauto Didžiojo universitete skaitė naujosios lietuvių literatūros paskaitas. Nuo 1940 pabaigos gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1941–45 dėstė Marianapolio koledže Thompsone (Konektikuto valstija), 1945–47 – Brukline, redagavo savaitraštį Amerika. 1947–51 Scrantono universitete (Pensilvanijos valstija) dėstė prancūzų kalbą. 1951–76 dirbo Amerikos balso Lietuvių skyriuje Niujorke ir Vašingtone. Bendradarbiavo žurnale Books Abroad, apie lietuvių literatūrą rašė ir esperanto, latvių, estų kalbomis.

Kūryba

Parašė novelių vaikams (rinkiniai Vakaras sargo namelyje 1932 42006, Vidudienis kaimo smuklėje 1933, Pelkių takas 1939). Apysakoje jaunimui Mūsų mažoji sesuo (1936 21970) psichologinės problemos keliamos krikščioniškojo humanizmo požiūriu. Psichologiniame romane Valentina (1936 92008) vaizduojama poetiška, tragiškai pasibaigusi jaunuolių meilės istorija, svarstomi būties klausimai. Jungtinėse Amerikos Valstijose išleido apsakymų rinkinius Kur bakužė samanota (1947), Vidurnaktis prie Šeimenos (1986), novelių rinktinę Pasakojimai (1955), eilėraščių rinkinį Ir atlėkė volungė (1980). Kūrybai būdinga impresionistinis pasakojimas, intuityvus suvokimas, gamtos įasmeninimas, realizmo ir poetiškumo darna, melodingumas. Dar išleista novelių, padavimų, romano rinkinys Tavo veido šviesa (1989), novelių rinktinė Popiežiaus paukštė (1989 22001), romano ir apsakymų rinktinė Linksmam būti yra sunkiausia (2006), rinktinė Laiškai (2013), pasakų, legendų ir padavimų knygų.

Antanas Vaičiulaitis Niujorke (1954)

Parašė studiją Natūralizmas ir lietuvių literatūra (1936), knygą Lietuvių literatūros istorijos metmenys (Outline History of Lithuanian Literature 1942), straipsnių rinkinį Knygos ir žmonės (1992 Vilniuje). Su kitais parengė literatūros chrestomatijas Naujieji skaitymai (2 dalys 1936–37), Lietuvių poezijos antologija (1951). Paskelbė kelionių įspūdžių (rinkiniai Nuo Sirakūzų ligi šiaurės elnio 1937 22014, Italijos vaizdai 1949), A. Raginio slapyvardžiu – literatūros kritikos straipsnių ir recenzijų. Iš prancūzų kalbos išvertė Jeanos de La Brète, F. Mauriaco, A. Maurois, O. Milašiaus, iš vokiečių kalbos – G. E. Lessingo kūrinių. Rašytojo kūrinių išversta į anglų, čekų, italų, ispanų, latvių, vokiečių kalbas.

Atminimo įamžinimas

Nuo 1994 kas antri metai skiriama A. Vaičiulaičio literatūrinė premija už geriausią lietuvišką trumposios prozos (novelę, apsakymą) kūrinį; premiją įsteigė Vilniaus pedagoginis universitetas, žurnalas Metai ir Vaičiulaičių šeima.

A. Raginis; Raginis

L: V. Kubilius Antanas Vaičiulaitis Kaunas 1993; Būties harmonijos ilgesys: Antano Vaičiulaičio 100-osioms gimimo metinėms / sud. L. Tidikytė Vilnius 2006.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką