Antanas Vaičius

Vačius Antanas 1926 04 05Geidučiai (Mosėdžio vlsč., Kretingos apskr.) 2008 11 25Telšiai (palaidotas Telšių katedros šventoriuje), Telšių vyskupas. Klaipėdos universiteto garbės dr. (1997). 1943–46 studijavo Telšių, 1946–51 – Kauno kunigų seminarijoje. 1950 įšventintas kunigu. 1951–52 Plungės, 1952–54 Klaipėdos parapijos vikaras (1953–54 laikinai ėjo ir klebono pareigas), 1954–59 Žygaičių, 1959–62 Salantų, 1962–65 Lauko Sodos parapijų klebonas. 1965–75 ėjo Akmenės klebono ir Viekšnių dekanato vicedekano pareigas. 1973–75 Telšių katedros klebonas ir Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1975 išrinktas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru, 1982 paskirtas apaštaliniu administratoriumi. 1986–99 Dvasininkijos (kunigų) kongregacijos Vatikane narys. 1988–93 Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pavaduotojas. 1987 Romoje dalyvavo Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejaus minėjime ir J. Matulaičio beatifikacijos iškilmėse (vienintelis Lietuvos vyskupas, gavęs sovietų valdžios leidimą).

Antanas Vaičius

1989–2001 Telšių vyskupijos ordinaras, 2001–02 Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius, nuo 2003 vyskupas emeritas. Gedimino ordino Komandoro kryžius (1998).

L: A. Vaičius Pašaukimo keliu: Vyskupo prisiminimai / sud. R. Pupalaigytė Kaunas 2010.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką