Antanas Vienažindys

Vienažindỹs Antanas 1841 09 26Anapolis (Dusetų vlsč., dabar Rokiškio rj. savivaldybė) 1892 08 29Laižuva (Šiaulių apskr.), lietuvių poetas, katalikų kunigas. Lietuvių egzistencinės ir meilės lyrikos vienas pradininkų. 1864 baigė Varnių kunigų seminariją. Dirbo vikaru Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje. Nuo 1876 Laižuvos klebonas.

Kūryba

Eilėraščius paliko rankraščiais. Eilėraščių rinkinys Dainos 1894 (21916) išleistas Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavadinimu Lietuvos tėvynės dainos Tilžėje (1989 21905), Rygoje (1912). Poezija yra romantiškojo individualizmo krypties su liaudiškojo romantizmo apraiška. Ankstyvieji eilėraščiai (Linksminkimos, linksminkimos, Pasakyki, panytėle, Kaipgi gražus gražus) mažoriški, anakreontiškų nuotaikų, juose apdainuojama jaunatviškas meilės džiaugsmas, šviesios viltys. Vėlesniuose (Sudieu, kvietkeli tu brangiausis, Karvelėli paukštužėli, Ilgu ilgu man ant svieto, Jau žvaigždė vilties žibėt nustojo) vyrauja eleginė nuotaika, rezignacija, sielvartas dėl skaudžių 1863 sukilimo padarinių, ištremtos mylimosios. Realistinės raiškos pradmenų turi socialinės ir buitinės tematikos eilėraščiai, kuriuose šalia dorovinių šviečiamųjų tendencijų pasigirsta rupesnis žodis, iškyla humoristinis vaizdelis.

Antanas Vienažindys (apie 1888)

A. Vienažindys kūrė remdamasis liaudies dainų siužetais, stilistinėmis raiškos priemonėmis (deminutyvinė leksika, simboliniai įvaizdžiai, retorinė sintaksė), iš jų skolinosi siužetines realijas, kūrė eilėraščiams melodijas. Daugelis A. Vienažindžio eilėraščių virto liaudies dainomis. Savo eilėmis poetas įtvirtino jambą ir vyriškus rimus, padėjo pagrindus silabinei toninei eilėdarai lietuvių poezijoje. Dar išleista jo poezijos ir laiškų rinktinė Kaipgi gražus gražus (1978).

Atminimo įamžinimas

Mažeikiuose pastatytas A. Vienažindžio paminklas (1987, skulptorius G. Jokūbonis).

Antanas Vienažindys

R: A. Vienažindys Dainos lietuvininko Žemaičiuose / sud. B. Speičytė Vilnius 2017.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką