Vilkutáitis Antanas 1864 09 20Gulbiniškiai (Liudvinavo vlsč.) 1903 03 17Peterburgas, lietuvių publicistas, vertėjas. Kartu su broliu J. Vilkutaičiu pasirašinėjo Keturakio slapyvardžiu. Gimnazijoje susidomėjo lietuvių veikla, platino draudžiamą spaudą. 1887 baigė Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, 1891 – Peterburgo kelių inžinierių institutą. Dalyvavo Maskvos lietuvių studentų draugijos veikloje. 1891–1902 Gruzijoje dirbo geležinkelio inžinieriumi; vadovavo geležinkelio atšakos į Boržomi tiesimui. Studijuodamas Peterburge perrašė dalį S. Daukanto Istorijos žemaitiškos rankraščio. Publicistinius straipsnius skelbė leidiniuose Ūkininkas, Varpas, Vienybė lietuvninkų. Juose kėlė nacionalinio išsivadavimo, spaudos legalizavimo, liaudies švietimo, inteligentų šeimų kūrimo klausimus, smerkė lietuvių rusinimą ir lenkinimą, siūlė boikotuoti kitataučių ekonominę veiklą Lietuvoje, pranašavo Rusijos imperijos žlugimą. Toleravo įvairias politines pažiūras, bet nepritarė radikalizmui, katalikybę laikė lietuvybės atrama, demokratizmą – prigimtiniu lietuvių bruožu. Išvertė L. Tolstojaus dramos Tamsos galybė (pavadinimu Prilips ožys liepto galą 1899) 2 veiksmus; vertimas sulietuvintas, jo stilius artimas šnekamajai kalbai.

2329

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką