Ýlius Antanas (slap. Vilkas) 1909 04 21Paginėvys (Ariogalos vlsč.) 1994 07 08Šiauliai (palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Kunigas (1934). Vienuolis marijonas.

1934 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos‑filosofijos fakultetą. Nuo 1940 Skardupių klebonas; 1940–44 pastatydino bažnyčią, marijonų naujokyną, parapijos namus, ūkinių pastatų. 1944 antroje pusėje–1945 daugeliui žmonių padėjo slapstytis nuo sovietinės valdžios persekiojimo. Užmezgė ryšius su partizanais, 1945 06 su jais įkūrė Tauro apylinkę, jai išsiplėtus (per 1945 07–08 susirinkimus Skardupiuose) – Tauro apygardą; tapo jos kapelionu ir apygardos sanitarijos skyriaus viršininku. Vienas apygardos laikraščio Laisvės žvalgas organizatorių. Su kitais įsteigė Lietuvos išlaisvinimo komitetą. 1945 10 22 sovietinio saugumo suimtas, nuteistas kalėti. Kalintas Archangelsko, Vorkutos, Karagandos lageriuose. 1956 grįžo į Lietuvą. 1956–61 Lesčių (netoli Ariogalos), 1966–73 Palonų (netoli Baisogalos) klebonas. 1961–66 jam atimta teisė atlikti kunigo pareigas, dirbo medkirčiu.

Antanas Ylius

Buvo šmeižiamas ateistinei propagandai skirtame dokumentiniame kino filme, periodinėje spaudoje. Nustota šmeižti, kai pagrasino (laiške LSSR prokurorui) dėl persekiojimo viešai susideginti. Nuo 1973 kunigavo (klebonas, vikaras, altaristas) daugiausia dabartinės Šiaulių vyskupijos parapijose.

Vilkas; -Antanas Ylius

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką