Antano Tumėno vadovaujama Vyriausybė 1924–1925

Antãno Tumno vadováujama Vyriausýbė 1924–1925

1924 06 10 atsistatydinus ministrui pirmininkui E. Galvanauskui (Ernesto Galvanausko vadovaujama Vyriausybė 1923–1924), 1924 06 18 prezidentas A. Stulginskis patvirtino A. Tumėno sudarytą Vyriausybę. Vyriausybėje dirbo šeši krikščionys demokratai (L. Bistras, V. V. Čarneckis, M. Krupavičius, V. Petrulis, Z. P. Starkus, A. Tumėnas) ir du nepartiniai (T. Daukantas, B. Sližys; lentelė). Ši Vyriausybė tapo pirmąja, dėl kurios sudarymo Lietuvių krikščionių demokratų partija nesiderėjo su Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. A. Tumėnas buvo pasirinktas ministru pirmininku kaip žinomas teisininkas, vertinamas ir gerbiamas ir politinių oponentų. Pristatydamas Vyriausybės programą jis pabrėžė, kad ketina tęsti ankstesnių Vyriausybių politiką, tačiau užsienio politikoje netrukus pastebėti esminiai pokyčiai – 1924 rudenį vyko slaptos derybos su Lenkija (žlugo žiniai apie jas iškilus į viešumą). Nelengvu uždaviniu Vyriausybei tapo prijungto Klaipėdos krašto statuso teisinis įforminimas. Kairiosios partijos reikalavo, kad Klaipėdoje būtų skubiai surengti rinkimai ir krašto politikai įtraukti į Seimo darbą. Vyriausybė šių žingsnių vengė – provokiškos orientacijos protestantai galėjo išbalansuoti Lietuvos politinę pusiausvyrą.

A. Tumėno Vyriausybės vinjetė. Viršutinėje eilėje iš kairės: T. Daukantas, A. Tumėnas, M. Krupavičius, viduryje: B. Sližys, Z. P. Starkus, V. Petrulis, L. Bistras, V. V. Čarneckis, apačioje: valstybės kontrolierius V. Karoblis, Vyriausybės reikalų vedėjas B. E. Dailidė

Vyriausybės atsistatydinimo priežastimi tapo A. Tumėno ir Lietuvių krikščionių demokratų partijos vidiniai nesutarimai. Partijos lyderiai norėjo, kad ministras pirmininkas savo autoritetu paveiktų vadinamosios Sacharino bylos (kontrabandos prekių – sacharino ir kokaino – gabenimas diplomatiniais vagonais į Sovietų Rusiją) eigą kaltinamojo buvusio užsienio reikalų ministro krikščionio demokrato J. Purickio naudai. A. Tumėnas principingai atsisakė ir 1925 01 27 atsistatydino.

-Tumėno Vyriausybė; - Dešimtoji Vyriausybė

884

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką