Antarktidos teisinė padėtis

Antarktdos téisinė padėts

Antarkties sutartį pasirašiusios valstybės

Antarktidos teisinį režimą nustato Antarkties sutartis, kurią 1959 12 01 (įsigaliojo 1961 06 23) Vašingtone pasirašė 12 valstybių: Argentina, Australija, Belgija, Čilė, Didžioji Britanija, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Naujoji Zelandija, Norvegija, Pietų Afrikos Respublika, Prancūzija, SSRS; 1977 prisijungė Lenkija, 1981 Vokietija. Iki 2022 pradžios Sutartį buvo pasirašiusios 54 valstybės (iš Baltijos valstybių tik Estija, kuri Sutartį ratifikavo 2001 05 17).

Antarktidos pakrantė

Antarkties sutartis

Sutartis skelbia Antarktidą demilitarizuota zona, naudojama tik taikiems tikslams; draudžiami bet kokie karinio pobūdžio veiksmai (karinių bazių kūrimas, kariniai manevrai, bet kurių rūšių ginklo bandymai, branduoliniai sprogdinimai, radioaktyviųjų medžiagų laidojimas). Valstybėms suteikta mokslinių tyrinėjimų laisvė. Numatyta valstybių veiklos kontrolė: kiekviena valstybė, sutarties dalyvė, turi teisę siųsti stebėtojus, galinčius bet kuriuo metu tikrinti visus Antarktidos rajonus, stotis, įrenginius, ekspedicijas, laivus, lėktuvus, krovinių iškrovimo ir pakrovimo punktus. Sutartis nesprendžia klausimo dėl teritorinių pretenzijų, kurias yra pareiškusios 7 valstybės (Argentina, Australija, Čilė, Didžioji Britanija, Naujoji Zelandija, Norvegija ir Prancūzija). Sutartyje pažymėta, kad ankstesnės pretenzijos nei pripažįstamos, nei paneigiamos, tačiau jokia nauja pretenzija negali būti pareikšta tol, kol galioja ši Sutartis.

Antarkties sutarties papildymas

Antarkties sutartis buvo papildyta daugiau kaip 200 susitarimų (Antarkties sutartis su vėliau priimtais nutarimais sudaro Antarkties sutarčių sistemą). Svarbiausi jų: 1964 06 02 Priemonės dėl Antarkties faunos ir floros išsaugojimo (įsigaliojo 1982 11 01), 1972 02 11 Konvencija dėl Antarkties ruonių apsaugos (įsigaliojo 1978 03 11), 1980 05 20 Konvencija dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (įsigaliojo 1982 04 07), 1988 06 02 Konvencija dėl veiklos išgaunant Antarkties mineralines iškasenas reguliavimo, 1991 10 04 Madrido aplinkos apsaugos protokolas (įsigaliojo 1998 01 14); pastarajame Antarktida paskelbta Taikos ir mokslinių tyrimų gamtos rezervatu, 50 metų (iki 2048) uždrausta naudingųjų iškasenų gavyba.

Antarkties sutarties konsultaciniai susitikimai

Nuo 1994 kasmet šaukiami Antarkties sutarties konsultaciniai susitikimai (1961–94 vykdavo kartą per dvejus metus), kurių metu svarstomi mokslinių tyrimų, mokslinio bendradarbiavimo, inspektavimų, gyvųjų išteklių apsaugos ir kiti klausimai. Šiuose susitikimuose balso teisę turi 29 (pirmosios Sutartį pasirašiusios 12 valstybių bei dar 17 šalių, tiesiogiai susijusių su Antarktida, jos tyrinėjimu ir kita svarbia moksline veikla šiame žemyne) iš 54 Sutartį pasirašiusių valstybių, kitos 25 valstybės yra stebėtojos. 2004 Buenos Airėse įkurtas Antarkties sutarčių sekretoriatas. Pagrindiniai jo uždaviniai: organizuoti metinius Antarkties sutarties konsultacinius susitikimus posėdžius, prižiūrėti, kaip valstybės narės laikosi Antarkties sutartyje įtvirtinto reikalavimo keistis informacija, teikia ir platina viešą informaciją apie Antarkties sutarčių sistemą ir Antarktidos veiklą.

2271

Antarktida

Antarktidos gamta

Antarktidos geografinių tyrimų istorija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką