Antazavės šilo kautynės

Antãzavės šlo kautỹnės, Lietuvos partizanų ir NKVD kariuomenės bei stribų mūšis. Vyko 1944 12 27 (kitais duomenimis, 12 26) Antazavės valsčiuje (Zarasų apskr.).

Baudėjų dalinys (apie 400 žm.) apsupo Antazavės šile 1944 12 15 įrengtą ir gerai įtvirtintą Lokio rinktinės, kurią sudarė Dusetų (vadas M. Kazanas), Antazavės (T. Sabaliauskas), Kriaunų (B. Galvonas) ir Obelių (J. Streikus) partizanų būriai (apie 80 žm.; vadas M. Kazanas), stovyklavietę. Partizanai turėjo 4 lengvuosius kulkosvaidžius, baudėjai – sunkiųjų kulkosvaidžių bei minosvaidžių. Išsikasę apkasus, medžių išvartomis užblokavę kelius partizanai pasirengė žiedinei gynybai ir atmušė priešo 2 puolimus. Pavakaryje atsišaudydami pro apsupties žiedų sandūrą pasitraukė į Salinių kaimą. Per kautynes žuvo vienas partizanas, buvo sužeistas M. Kazanas, nukauta, manoma, apie 20 NKVD kareivių ir stribų.

Antazavės šilo kautynių vieta (Zarasų rajono savivaldybė)

Antazavės šilo kautynių vieta (Zarasų rajono savivaldybė)

paminklas Antazavės šilo kautynių vietoje (Zarasų rajono savivaldybė)

Antazavės šilo mūšis

378

1392

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką