Anthony Ashley Cooper Shaftesbury

Shaftesbury Anthony Ashley Cooper (Antonis Ašlis Kuperis Šãftsberis) 1671 02 26Londonas 1713 02 04Neapolis, anglų filosofas, rašytojas. Grafas (1699).

Išsilavinimas ir patirta įtaka

Mokėsi privačiai. Vienas mokytojų buvo J. Locke’as. Dar turėjo įtakos Kembridžo platonikai, stoikai.

Filosofijos bruožai

Nagrinėjo etikos, estetikos, religijos klausimus. Filosofiją suprato kaip savęs pažinimą per vidinį dialogą. Pasaulį laikė harmoninga ir racionaliai sutvarkyta visuma, kurios tvarką sukūrė Dievas.

Etika

Prieštaravo T. Hobbeso nuomonei, kad egoizmas yra esminis žmogaus bruožas. Teigė, kad negali būti T. Hobbeso aprašytos prigimtinės būklės. Visuomenė, pasak A. A. C. Shaftesbury, neatsiranda iš izoliuotų ir nepriklausomų individų, žmogaus prigimtis yra sociali, neįmanoma būtų jo įsivaizduoti be visuomenės. Prieštaravo J. Locke’ui, teigusiam, kad dorovės principai kyla iš Dievo valios. Anot A. A. C. Shaftesbury, individas suvokia, kas yra gėris ir blogis dar prieš suprasdamas religinius principus. Moralės jausmas yra įgimtas ir intuityvus, todėl ir ateistas gali būti sąžiningas – dorovė ir religingumas nesusiję dalykai. Dorovingas žmogus yra tas, kurio aistros ir polinkiai harmoningai dera ir tarpusavyje, ir su kitų žmonių polinkiais ir aistromis.

Estetika

Plėtojo antikinę gėrio ir grožio vienovės idėją. A. A. C. Shaftesbury nuomone, tikrasis grožis yra nesuinteresuotas, neegoistinis, siejo jį su tvarka, proporcija, harmonija.

Įtaka

A. A. C. Shaftesbury turėjo įtakos F. Hutchesonui, D. Hume’ui, A. Smithui ir kitiems.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Dorybių ir privalumų tyrimas (Inquiry Concerning Virtue or Merit 1699), Laiškas apie entuziazmą (A Letter Concerning Enthusiasm 1708), Sveikas protas (Sensus Communis), Moralistai, filosofinė rapsodija (The Moralists, a Philosophical Rhapsody, abu 1709), Monologas arba patarimas autoriui (Soliloquy, or Advice to an Author 1710), Žmonių, papročių, nuomonių, laikų bruožai (Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Time 3 t. 1711).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką