Arnauld Antoine (Antuanas Arnò), le Grand Arnauld (Didysis Arno) 1612Paryžius 1694 08 08Briuselis, prancūzų katalikų teologas. Jansenistas.

Gyvenimo faktai

1641 buvo įšventintas į kunigus ir Sorbonoje apgynė doktoratą. Oficialiajai bažnytinei valdžiai pradėjus persekioti jansenistus 1678 išvyko į Nyderlandus.

Veikalai

A. Arnauld traktatas Apie dažną komunijos priėmimą (De la fréquente communion 1643) sukėlė teologų diskusiją. Polemizavo (daugiausia Dievo malonės klausimu) su jėzuitais.

Kiti svarbesni veikalai: Bendroji ir sisteminė gramatika (Grammaire générale et raisonnée, su C. Lancelot, 1660), Port-Royalio logika (Logique de Port-Royal, su P. Nicole’iu, 1662).

Darbams būdinga kartezianizmo idėjos, griežtas loginis teiginių dėstymas.

3067

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką