Schmid Anton (Antonas Šmdas) 1900 01 09Viena 1942 04 13Vilnius, nacių Vokietijos kariškis (feldfebelis), per II pasaulinį karą gelbėjęs Vilniaus žydus nuo Holokausto. Pasaulio tautų teisuolis (1967). Buvo Austrijos pilietis, pagal profesiją – elektrikas, turėjo radijo prekių parduotuvę Vienos Brigittenau darbininkų rajone. Nepriklausė nei vienai politinei partijai. Po Austrijos anšliuso (1938) padėjo kai kuriems pažįstamiems žydams pabėgti nuo nacių į užsienį. 1940 buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę, tarnavo užnugario daliniuose Lenkijoje.

Anton Schmid

Vilniaus žydų gelbėjimas

1941 09 gavo paskyrimą į Vilnių, paskirtas vadovauti atsilikusių nuo savo dalinių karių paskirstymo punktui, dislokuotam Vilniaus geležinkelio stotyje. Išgelbėjo nemažai Vilniaus geto žydų, slėpdamas juos paskirstymo punkto rūsyje. Organizavo dirbtuves, kuriose įdarbino žydus. Jam buvo išduota 15 vadinamųjų geltonųjų šainų (leidimų dirbti), kuriuos išdalijo žydams, taip išgelbėdamas juos ir jų šeimos narius nuo likvidavimo. Iki 1942 01 A. Schmidas išdavė dar apie 90 darbo pažymėjimų. Be to, faktiškai buvo ryšininku tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos žydų getų pogrindžio grupių, bendradarbiavo su Vilniaus geto pogrindžio vadovu A. Kovneriu. Jam pirmą kartą įvardijo A. K. Eichmaną kaip už Europos žydų sunaikinimą atsakingą asmenį. A. Schmidui pavyko kelis savo darbuotojus žydus išlaisvinti iš Lukiškių kalėjimo, kai kuriems parūpino netikrus dokumentus. Tarnybiniu sunkvežimiu perveždavo Vilniaus geto žydus į Lydos ir Varšuvos getus, kur masinis naikinimas dar nebuvo prasidėjęs. Savo namuose slėpė žydų pasipriešinimo judėjimo narius, kad apsaugotų juos nuo galimų suėmimų. Dalyvavo rengiant Varšuvos geto sukilimą.

Suėmimas ir žūtis

1942 02 A. Schmidas paliko savo butą, tačiau po kelių dienų buvo suimtas. 1942 02 25 Vilniuje karo lauko teismo nuteistas mirties bausme, 04 13 sušaudytas. Palaidotas Vilniaus Antakalnio karių kapinėse.

Atminimo įamžinimas

1967 prie Jad Vašemo veikianti komisija A. Schmidui suteikė Pasaulio tautų teisuolio vardą. 2011 09 22 Austrijos ambasados Vilniuje iniciatyva Antakalnio kapinėse atidengtas paminklinis ženklas A. Schmidui, ant jo iškalti priešmirtiniame laiške šeimai parašyti žodžiai: Aš tik gelbėjau žmones.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką