Odyniec Antoni Edward (Antonis Edvardas Odýnecas) 1804 01 25Geistūnai (prie Ašmenos, Baltarusija) 1885 01 15Varšuva, lenkų rašytojas. 1820–23 Vilniaus universitete studijavo teisę. Nuo 1821 dalyvavo filaretų draugijos veikloje, 1823–24 kalintas, paleistas iš kalėjimo 1825–29 gyveno Varšuvoje. 1829–34 su A. Mickevičiumi keliavo po Vokietiją, Šveicariją ir Italiją, tai aprašė atsiminimų knygoje Laiškai iš kelionės (Listy z podróży 4 t. 1875–78). 1831–37 gyveno Dresdene. Grįžęs į Vilnių 1840–59 redagavo provyriausybinį laikraštį Kurier Wileński, leistą rusų ir lenkų kalbomis. 1858 už dalyvavimą rengiant carui Aleksandrui II skirtą Vilniaus albumą (Album wileński) Lenkijos patriotų apkaltintas išdavyste. Nuo 1866 gyveno Varšuvoje, bendradarbiavo laikraštyje Kurier Warszawski. 1829–30 leido romantinės literatūros almanachą Melitele (2 t.). Parašė romantinių baladžių, dainų, legendų (poezijos rinktinė Poezija / Poezyje 2 t. 1825–26), dramų (Izora 1829, Barbora Radvilaitė / Barbara Radziwiłłówna 1858), Atsiminimus iš praeities, papasakotus Deotymai (Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie 1884). Išvertė į lenkų kalbą G. Byrono, F. Schillerio, W. Scotto ir kitų kūrinių. Su S. Jachowicziumi į lenkų kalbą išvertė keletą lietuvių liaudies dainų iš M. L. Rėzos parengto dainų rinkinio ir jas išspausdino almanache Melitele (1830). A. E. Odynieco baladę Lietuvio belaisvė išvertė L. A. Jucevičius (1837).

3047

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką