Zápotocký Antonín (Antonynas Zãpotockis) 1884 12 19Zákolany (prie Kladno) 1957 11 13Praha, Čekoslovakijos valstybės veikėjas.

1921 vienas Čekoslovakijos komunistų partijos įkūrėjų, 1921–57 jos Centro komiteto narys, 1922–25 – generalinis sekretorius, 1929–39 ir nuo 1945 Centro komiteto politinio biuro (prezidiumo) narys. 1925–1938 parlamento deputatas. Per II pasaulinį karą nacių kalintas Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje. 1945–48 ministro pirmininko pavaduotojas, 1948–53 ministras pirmininkas. Kartu su Čekoslovakijos komunistų partijos vadovu K. Gottwaldu organizavo represijas, politinių oponentų parodomuosius procesus. 1953–57 Čekoslovakijos prezidentas. Tęsė K. Gottwaldo griežtą politinį kursą ir represijas, bet parodomųjų procesų atsisakė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką