Antonio Gramsci

Gramsci Antonio (Antonijus Grámšis) 1891 01 23Ales (Sardinija) 1937 04 27Roma, italų filosofas ir politikas. Vienas žymiausių 20 amžiaus marksizmo teoretikų.

Gyvenimo faktai

1911–14 studijavo Turino universitete. 1913 įstojo į Italijos socialistų partiją. Laikraščio L’Ordine nuovo vienas steigėjų (1919). Vienas Italijos komunistų partijos įkūrėjų (1921), 1923–26 jos pirmininkas. 1924 įkūrė ir redagavo laikraštį LʼUnità. 1924 buvo išrinktas į Italijos parlamentą. Valdant B. Mussolini 1926 buvo 20 metų įkalintas (1935 amnestuotas).

Idėjų šaltiniai

Pažiūroms turėjo įtakos K. Marxas, N. Machiavelli, V. Pareto, G. E. Sorelis, B. Croce.

Idėjos

Siekė pateikti marksistinio ekonominio determinizmo alternatyvą. Teigė, kad visuomenės susiskaldymą į klases lemia savęs priskyrimas tam tikrai klasei, o ne ekonominės priemonės ar valstybės prievarta. Kritikavo filosofinį materializmą.

Plėtojo kultūrinės hegemonijos teoriją. Nė vienos valdančiosios klasės vyravimo negali lemti tik ekonominiai veiksniai, labai svarbūs yra ideologiniai (kultūriniai ir intelektiniai) faktoriai, todėl darbininkų klasė gali išsivaduoti per politinę ir intelektinę kovą. A. Gramsci siekė sujungti socialinę teoriją ir praktiką.

Turėjo daug įtakos Vakarų marksizmui.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Kalėjimo dienoraščiai (Quaderni del carcere, parašyta 1929–35, išleista 1948–51, visas veikalas – 4 t. 1975), Laiškai iš kalėjimo (Lettere dal carcere, išleista 1947).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką