antroponmika, antroponomastika, mokslas, tiriantis antroponimus. Jie (daugiausia etimologiškai) pradėti tirti 19 a. Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir kitur. Dabartiniams antroponimikos tyrimams taikomi struktūriniai metodai. Tiriamos antroponimų sistemos. Baltų antroponimikos darbų pasirodė 20 a. pradžioje (A. Leskienas, R. Trautmannas, K. Būga, E. Blese).

Lietuvių antroponimika

Lietuvių antroponimikos pradininkas yra K. Būga (Apie lietuvių asmens vardus 1911). Nepriklausomoje Lietuvoje straipsnių apie krikščioniškus vardus ir pavardes, studiją Mūsų lietuviškieji vardai paskelbė A. Salys. Sovietų okupacijos metais apie antikinius vardus lietuvių kalboje rašė J. Dumčius (1957, 1958). K. Kuzavinis ir B. Savukynas parengė Lietuvių vardų kilmės žodyną (1987 62009; pateikta apie 4000 vardų, jie sunorminti, sukirčiuoti, nurodytos kirčiuotės, paaiškinta kilmė). A. Vanagas nagrinėjo lietuvių pavardes, kilusias iš hebrajų, graikų, lotynų ir slaviškų krikščioniškų vardų (Mūsų pavardės išspausdinta leidiniuose Žodžiai ir žmonės 1974, Žmonės ir kalba 1977, Kalba ir mintis 1980, Mintis ir ženklas 1983), išleido studiją Mūsų vardai ir pavardės (1982). V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė, A. Vanagas (ir atsakomasis redaktorius) parengė Lietuvių pavardžių žodyną (2 t. 1985–89; pavardės sukirčiuotos, nurodytas paplitimas, dažnumas, paaiškinta kilmė). Žodyno pagrindas – iki 1940 kalbininkų sukaupta lietuvių pavardžių kartoteka. Istorinei antroponimikai skirtas Z. Zinkevičiaus darbas Lietuvių antroponimika: Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje (1977). V. Maciejauskienė išleido monografiją Lietuvių pavardžių susidarymas (1991; ištirta įvardijimo raida, pavardžių susidarymas ir kilmės šaltiniai, moterų įvardijimo savitumai). A. Butkus pateikė pravardžių klasifikaciją pagal jų atsiradimo motyvus ir žodyną (Lietuvių pravardės 1995). Darbų iš lietuvių antroponimikos yra paskelbę P. Jonikas, J. Jurkėnas, A. Klimas, M. Ramonienė, P. Skardžius, K. O. Falkas (Švedija), N. Borowska, J. S. Otrębskis (Lenkija), A. Sennas (Jungtinės Amerikos Valstijos), R. Schmittleinas (Prancūzija).

2430

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką