apibendrintoji išvestinė

apibeñdrintoji išvestnė, tarkime, u, v – lokaliai integruojamos srityje Ω ⊂ Rn funkcijos, α = (α1α2, …, αn), α1, …, αn – sveikieji neneigiami skaičiai |α| =  i = 1 n α i sum from{i=1} to{n} %alpha _{i} . Jeigu su bet kokia be galo diferencijuojamąja srityje Ω funkcija η yra teisinga integralinė tapatybė Ω int from{ %OMEGA }` uDαηdx = (–1)|α| Ω int from{ %OMEGA }` νηdx, tai funkcija v yra vadinama funkcijos u apibendrintoji išvestinė ir žymima v = Dαu. Kai |α| = 1, gauname pirmosios eilės apibendrintąsias išvestines, kai |α| = 2 – antrosios eilės apibendrintąsias išvestines ir t. t. Esminis apibendrintosios išvestinės ir klasikinės išvestinės skirtumas yra tas, kad apibendrintoji išvestinė turi integralinį pobūdį. Kai n = 1, pirmos eilės apibendrintosios išvestinės egzistavimas glaudžiai susijęs su absoliučiojo tolydumo sąvoka. Jeigu funkcija u yra absoliučiai tolydi segmente [a, b], tai intervale (a, b) ji turi integruojamą apibendrintąją išvestinę ir, atvirkščiai, jeigu intervale (a, b) egzistuoja funkcijos u pirmosios eilės integruojama apibendrintoji išvestinė, tai ji yra absoliučiai tolydi segmente [a, b]. Apibendrintosios išvestinės yra klasikinės išvestinės apibendrinimas kai kurioms nediferencijuojamų funkcijų klasėms. Apibrėžimą sukūrė rusų matematikas S. Sobolevas.

234

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką