apskaitõs dokumeñtai, rašytiniai įmonės įvykdytų ūkinių operacijų liudijimai.

Apskaitos dokumentai surašomi operacijos metu arba iš karto po jos. Juridinę galią turi tie apskaitos dokumentai, kuriuose nurodyti tokie rekvizitai: dokumento pavadinimas (autorinė sutartis, sąskaita faktūra ir kita) ir surašymo data, įmonės pavadinimas, ūkinės operacijos turinys, jos matavimo vienetai, kiekinė ir piniginė išraiška, ūkinę operaciją atlikusių bei atsakingų už jos įvykdymą ir įforminimą asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai.

Pagal paskirtį apskaitos dokumentai skirstomi į tvarkomuosius, vykdomuosius-pateisinamuosius, buhalterinio įforminimo ir kombinuotuosius, pagal turinio apimtį – į pirminius ir suvestinius, pagal sudarymo būdą – į vienkartinius ir kaupiamuosius, pagal sudarymo vietą – į vidinius ir išorinius, pagal apskaitos pozicijų skaičių – į vienaeilius ir daugiaeilius. Ūkinės operacijos gali būti įformintos tipiniais, specialiaisiais (jų sąrašą ir rekvizitus nustato vyriausybė) ir laisvos formos apskaitos dokumentais.

Duomenys, užfiksuoti įvairiuose apskaitos dokumentuose, kaupiami ir sisteminami apskaitos registruose.

647

2170

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką