apskaitõs mãtai, matų sistema įmonių ūkiniams procesams ir operacijoms surašyti.

Yra natūriniai, darbo ir piniginiai matai. Natūriniai matai (skaičiaus, ilgio, tūrio, svorio) taikomi tik vienarūšiams objektams. Sudėtingi objektai apskaičiuojami natūriniais sąlyginiais matais, kurie atspindi kiekybinę charakteristiką, gautą skaičiuojant iš dviejų ar kelių mato vienetų, arba išreiškia sąlyginę tikrojo natūrinio rodiklio dalį. Darbo matai (išreiškiami laiko vienetais – darbo dienomis, valandomis, minutėmis) taikomi darbo laikui, darbo užmokesčiui, darbo našumui, išdirbio normoms ir kitiems rodikliams apskaičiuoti. Piniginiais matais (bendru piniginiu įkainojimu) išreiškiami ir apibendrinami nevienarūšiai ūkiniai procesai ir operacijos. Visuotinis ir apibendrinamasis piniginis matas taikomas beveik visiems įmonių ūkinės veiklos rodikliams apskaičiuoti.

647

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką