apskaitõs regstrai, specialūs blankai, skirti ūkinėms operacijoms (įvykusioms ir įformintoms pirminiais dokumentais) grupuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti.

Apskaitos registruose turi būti įrašyti visi ataskaitinio laikotarpio apskaitos dokumentai.

Apskaitos registruose nurodoma: įmonės pavadinimas, registro pavadinimas, ataskaitinis laikotarpis, registruojamo dokumento data ir numeris, įrašo turinys, kiekis, suma, asmens, sudariusio apskaitos registrą, parašas.

Apskaitos registrai būna tipiniai arba laisvos formos. Pagal struktūrą apskaitos registrai skirstomi į vienpusius, dvipusius, daugiaskilčius, saldinius (likutinius) ir šachmatinius, pagal išvaizdą – į korteles, lapus, knygas, pagal įrašų pobūdį – į chronologinius, sisteminius, chronologinius-sisteminius, pagal duomenų rūšis – į sintetinius, analitinius, mišriuosius. Pagrindiniai apskaitos registrai yra Bendrasis žurnalas, Didžioji knyga, specialūs žurnalai (Pinigų gavimo, Pirkimų, Gamybos išlaidų ir kiti), analitinės sąskaitų knygos (grupės vienarūšių sąskaitų, detalizuojančių konkrečią Didžiosios knygos sąskaitą), Apyvartų žiniaraštis.

647

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką