apýlinkė, Lietuvõs láisvės ármijos apýlinkė, Lietuvos laisvės armijos (LLA) karinis teritorinis padalinys. Veikė 1942–45. Apėmė vieną apskritį.

Iki 1943 pradžios buvo tiesiogiai pavaldi LLA vyriausiajam štabui. Turėjo vadą (apskrities viršininką), štabą. 1943 Lietuvą suskirsčius į 4 LLA apygardas (apygarda), apylinkės štabas tapo pavaldus apygardos štabui. 1944 07 20 LLA organizacija buvo padalyta į karinį (Vanagų) ir organizacinį sektorius. Karinio sektoriaus nariai, galintys kovoti ginklu ir nelegaliai gyvenantys vienos apskrities teritorijoje, sudarė rinktinę, o legaliai veikiantys tos apskrities organizacinio sektoriaus nariai (moksleiviai, ryšininkai, kiti rėmėjai) – apylinkę. Rinktinės ir apylinkės (apskrities) štabai veikė lygiomis teisėmis ir buvo pavaldūs apygardos štabui. Apylinkės štabo pareigūnai buvo rezervas sunaikintam rinktinės štabui atkurti.

LLA apylinkės štabas turėjo žvalgybos, ūkio, organizacinį ir propagandos skyrius, vadovavo rajonų (valsčių) štabams, kurių vadus skyrė apylinkės vadas. Pradėjus kurtis antisovietinių partizanų apygardoms, jungiančioms kelių apskričių partizanus, LLA vadas 1945 10 01 įsakymu panaikino armijos apygardas ir apylinkes.

1392

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką