apyvartùmas, prekių, pinigų ir kitų materialinių vertybių judėjimo įvertinimo rodiklis.

Apyvartumas gali būti apibūdinamas greičiu (kartais) arba trukme (dienomis).

Skaičiuojamas prekių atsargų, nebaigtosios gamybos, pagamintos produkcijos, debitorinio įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų, kreditorinio įsiskolinimo ir kitų mokėtinų sumų, trumpalaikio, ilgalaikio ar viso turto bei kitų materialinių vertybių apyvartumas.

Prekių atsargų apyvartumas, skaičiuojamas kartais, lygus tam tikro laikotarpio apyvartos ir prekių atsargų vidutinės vertės santykiui, skaičiuojamas dienomis – laikotarpio prekių atsargų vidutinės vertės ir vienos dienos apyvartos santykiui.

Trumpalaikio, ilgalaikio ar viso turto apyvartumas lygus tam tikro laikotarpio pajamų už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas ir atitinkamai trumpalaikio, ilgalaikio ar viso turto vidutinės vertės santykiui.

1621

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką