„Apžvalga“, Lietuvos antinacinio pasipriešinimo pogrindinis laikraštis. Ėjo 1942 pradžioje–1944 pradžioje. Leido Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS). Pirmasis Sąjungos laikraštis, antras pagal svarbą po Laisvės kovotojo. Iš pradžių laikraštis buvo spausdinamas rotatoriumi, nuo 1943 – LLKS spaustuvėje. Vilniaus ir Kauno LLKS apygardos leido atskirus laikraščio numerius. Kauno Apžvalga numeruota nuo 1, Vilniaus – nuo 101 numerio. Iš viso išėjo apie 150 numerių. Iki 1942 pabaigos dažniausiai buvo spausdinami LLKS vadovybės nario Z. Blyno straipsniai (50–75 % laikraščio apimties).

laikraščio Apžvalga faksimilė

Laikraštis rašė apie tarptautinę padėtį, karo veiksmus frontuose, demaskavo nacių okupacinę politiką. Vilniaus Apžvalga ypač daug dėmesio skyrė lietuvių ir lenkų santykiams. Tiražas 300–500 egzempliorių. 1943–44 vokiečių saugumui suėmus keliolika LLKS spaudos leidėjų ir platintojų, Apžvalga nustojo eiti.

2171

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką