„Archaeologia Baltica“

„Archaeologia Baltica“, tarptautinis akademinis atviros prieigos žurnalas. Leidžia Klaipėdos universitetas ir Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (nuo 2006). Išeina kartą per metus anglų kalba su lietuviškomis santraukomis. Žurnalas indeksuojamas Scopus, Lituanistika (LDB) ir kitose duomenų bazėse. Recenzuojamas. Žurnalas yra atviras visoms Europos archeologijos sritims, ypatingą dėmesį skiria Baltijos jūros regiono archeologijos problemoms, tarpdisciplininio pobūdžio straipsniams, kuriuose diskutuojama apie naujų tyrimo metodų taikymo galimybes, aptariama teorinių prieigų taikymas šiuolaikinėje archeologijoje. Žurnale spausdinami originalūs, niekur nepublikuoti Lietuvos, Rytų Baltijos jūros regiono, Skandinavijos, Vidurio bei Vakarų Europos šalių mokslininkų straipsniai.

Archaeologia Baltica t. 27 viršelis

1995–2002 leido Lietuvos istorijos institutas, vėliau – su Klaipėdos universitetu.

Iki 2022 išleista 29 tomai. Jubiliejiniame 20 tome yra bibliografinis spausdintų straipsnių katalogas (375 pozicijos, straipsniai, mokslininkų bibliografijos, leidinių recenzijos).

Vyriausiasieji redaktoriai: V. Kazakevičius (1995-2005), V. Žulkus (2006–19), A. Bliujienė (nuo 2020).

549

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką