Archimedas

Archimèdas (Archimēdēs) apie 287 pr. Kr.Sirakūzai (Sicilija) 212 pr. Kr.Sirakūzai (Sicilija), senovės graikų matematikas ir mechanikas. Nuvykęs į Egiptą bendravo su Aleksandrijos matematikais, paskatinusiais jį atsidėti moksliniams tyrinėjimams. Per II pūnų karą rūpinosi Sirakūzų gynybos inžineriniais įrenginiais, kurie sutrukdė romėnams užimti miestą šturmu. Pagal legendą, Archimedas žuvo nuo romėnų kario rankos sušukęs: Neliesk mano brėžinių!

Matematikos tyrinėjimai ir išradimai

Archimedas vonioje – eksponatas, vaizduojantis Archimedo dėsnio atradimą (Izraelio mokslo, technologijų ir kosmoso muziejus, Haifa)

Svarbiausia Archimedo matematinių tyrinėjimų tema – plotų ir tūrių skaičiavimai. Gautus rezultatus griežtai matematiškai įrodydavo. Apskaičiavo elipsės, parabolės nuopjovos plotus, kūgio ir rutulio paviršių plotus, kai kurių sukinių (rutulio ir kitų) ir jų nuopjovų tūrius. Pateikė gana tikslų skaičiaus π įvertį: 3 10 71 3 {10} over {71}  < π <  3 1 7 3 {1} over {7} . Ištyrė Archimedo spiralės savybes, pateikė jos liestinės brėžimo būdą, apskaičiavo spiralės vijos plotą. Surado begalinės geometrinės progresijos su vardikliu q = 1/4 sumą. Gavo formulę trikampio plotui apskaičiuoti, kai žinomi jo kraštinių ilgiai (Herono formulė). Sukūrė pusiau taisyklingų iškilųjų daugiasienių (Archimedo kūnų) teoriją. Didelę reikšmę šiuolaikinėje matematikoje turi Archimedo aksioma. Archimedas yra vienas mechanikos mokslo kūrėjų. Nustatė įvairių figūrų ir kūnų masės centrus. Jo naudoti plotų, tūrių ir masės centrų skaičiavimo metodai artimi dabartiniams integralinio skaičiavimo metodams.

Archimedas matematiškai apibrėžė sverto dėsnius. Jam priskiriamas posakis Duok man atramos tašką ir aš pajudinsiu Žemę. Sukūrė hidrostatikos pagrindus, suformulavo pagrindinius jos teiginius, kurių vienas yra Archimedo dėsnis. Sukonstravo vandens kėlimo mechanizmą (Archimedo sraigtą), sunkumų kilnojimo kranų, karinių svaidomųjų mašinų, astronominį prietaisą regimajam Saulės skersmeniui nustatyti, sukūrė mechaninį dangaus sferos modelį, kuriuo naudojantis galima vaizduoti planetų judėjimą, Mėnulio fazes, Saulės ir Mėnulio užtemimus.

Veikalai

9–11 a. Archimedo veikalai buvo verčiami į arabų kalbą, 13 a. pasirodė lotynų kalba. Veikalų išliko 14; visas jų rinkinys išleistas 1792 Oksforde. 1991 atrastas Archimedo traktatas Mechaninių teoremų metodas.

1067

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką