„Archivum Lithuanicum“

„Archivum Lithuanicum“ („Lituanistikos archyvas“), tęstinis lietuvių filologijos mokslo darbų leidinys, einantis nuo 1999 Vilniuje. Leidžia Lietuvių kalbos institutas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Skiriamas lietuviškų tekstų tekstologinei analizei, vertimo ir redagavimo, lietuvių rašomosios kalbos tyrimo istorijai. Įvairių mokslo sričių ir šalių mokslininkai skelbia publikacijas, diskusinius straipsnius, recenzijas lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir kitomis kalbomis. Išeina kartą per metus. Iki 2018 išėjo 20 tomų. Redaguoja redakcinė kolegija (vyriausiasis redaktorius G. Subačius).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką