stiklinis areometras etanolio kiekiui vandenyje nustatyti

areomètras (gr. araios – skystas + gr. metron – matas), skysčių (kai kada ir kietųjų kūnų) tankio (ir tirpalų koncentracijos) matuoklis. Matavimas grindžiamas Archimedo dėsniu: areometras panyra į skystį tuo giliau, kuo mažesnis skysčio tankis. Rodmuo matomas areometro skalėje ties skysčio paviršiaus plokštuma. Būna pastovios masės ir pastovaus tūrio areometrai; pastarieji retesni.

Pastovios masės areometras vadinami densimetrais; jų skalė graduojama tankio vienetais arba tirpalo koncentracijos procentais. Areometras pieno riebumui matuoti vadinamas laktometru, etanolio kiekiui vandenyje – spiritometru arba alkoholio stiprio matuokliu, cukraus tirpalo koncentracijai – sacharimetru. Pastovaus tūrio areometras skalės neturi. Tankis įvertinamas pagal uždėtų ant areometro lėkštelės svarsčių masę, kai areometras panyra iki žymės, rodančios išstumto skysčio tūrį. Šiuo areometru galima nustatyti ir kietųjų kūnų tankį. Daroma taip: įvertinamas pagalbinio skysčio (dažniausiai distiliuoto vandens) tankis ρs ir tiriamojo kietojo kūno masė uždedant ant lėkštelės paeiliui svarsčius m1 ir (kartu su tiriamuoju kūnu) m2, kad areometras panirtų iki žymės; nustatomas kietojo kūno tūris prikabinus jį prie areometro dugno ir uždėjus ant lėkštelės tiek svarsčių (m3), kad areometras panirtų iki žymės. Tada tiriamojo kietojo kūno tankis apskaičiuojamas pagal formulę: ρ = m 1 m 2 m 3 m 2 %rho`=` { m_{1}`-` m_{2}} over { m_{3}`-` m_{2}}  (ρs – ρ0) + ρ0; ρ0 – oro tankis.

areometrai: a – densimetras, b – pastovaus tūrio areometras; 1 – balastas, 2 – korpusas, 3 – termometras, 4 – tankio skalė, 5 – žymė, 6 – lėkštelė

2217

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką