Argentnos gyvéntojai. 97 % Argentinos gyventojų – argentiniečiai. Be jų, yra italų, galisų, ispanų, žydų, vokiečių, arabų, lenkų, katalonų, lietuvių, ukrainiečių ir kitų, Paragvajaus, Bolivijos, Čilės išeivių. Indėnų (araukanai – Argentinos vakaruose ir pietuose, tobai, pilagai, makai – šiaurėje, alakalufai, jamanai – Ugnies Žemėje) likę keliasdešimt tūkstančių. Apie 1 % gyventojų – metisai. Valstybinė kalba – ispanų. 93 % Argentinos gyventojų – katalikai, 2,5 % – protestantai, 2 % – judėjai. Valstybė garantuoja religinę laisvę ir paramą Bažnyčiai. 19 a. ir 20 a. pradžioje gyventojų daugėjo dėl imigracijos iš Europos šalių. Daugiausia žmonių į Argentiną imigravo 1860–1940 (apie 4 mln., iš jų 45 % – italai, 30 % – Ispanijos išeiviai), 1945–60 (apie 1 mln., iš Europos šalių), 1960–70 (iš gretimų valstybių).

Buenos Airių gatvė

Pirmasis Argentinos gyventojų surašymas buvo 1869. Nuo 1950 surašymai būna kas 10–11 metų. 2019 vyrų buvo 50 %, moterų 50 %. Gyventojų vidutinis tankis 14,4 žm./km2 (2017). Tankiausiai (daugiau kaip 50 žm./km2) gyvenamos Tucumáno ir Buenos Airių provincijos, rečiausiai (mažiau kaip 1 žm./km2) – Santa Cruzo provincija Patagonijoje. Miesto gyventojų 92,1 % (2019). Buenos Airių aglomeracijoje gyvena apie 1/3 gyventojų.

Bedarbiai 2017 sudarė 8,4 % ekonomiškai aktyvių gyventojų.

1 lent. Argentinos gyventojų skaičius (surašymų duomenys)
Metai Gyventojų (tūkst.)
1869 1 737
1914 7 885
1950 17 090
1960 20 009
1970 23 362
1980 27 947
1991 32 625
2001 37 850*
2017 44 140,0

* oficialus įvertinimas

2 lent. Argentinos svarbiausi demografiniai rodikliai (tūkstančiui gyventojų)
  1990 2000 2019
gimstamumas 21,0 18,9 16
mirtingumas 8,0 7,8 7,4
NGP 13,0 11,1 0,86
kūdikių mirtingumas* 25,5 18,0 9

* tūkstančiui kūdikių

3 lent. Argentinos didžiausi miestai (tūkst. gyv., 2017)
Buenos Airės 3 070,0 (12 761,5)
Córdoba 1 587,2 (1 521,7)
Rosario 1 322,5 (1 339,1)
Mendoza 1 032,8
Tucumánas 883,6
La Plata 840,1
Salta 626,6
Mar del Plata 620,0
Santa Fé 531,3
San Juanas 503,2
Resistencia 424,5
Santiago del Estero 393,0
Neuquénas 386,8
Corrientesas 384,9
Posadasas 353,1

skliaustuose nurodytas aglomeracijos gyventojų skaičius

2097

242

Argentina

Argentinos gamta

Argentinos konstitucinė santvarka

Argentinos partijos ir profsąjungos

Argentinos ginkluotosios pajėgos

Argentinos ūkis

Argentinos istorija

Argentinos santykiai su Lietuva

Argentinos švietimas

Argentinos literatūra

Argentinos architektūra

Argentinos dailė

Argentinos muzika

Argentinos choreografija

Argentinos teatras

Argentinos kinas

Argentinos žiniasklaida

Argentinos lietuviai

Argentinos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką