Argentnos švietmas

Istorija

Pirmosios mokyklos, globojamos jėzuitų, Argentinos teritorijoje pradėtos steigti prie bažnyčių ir vienuolynų 16 a., ispanijos kolonizacijos pradžioje. 1816 paskelbus nepriklausomybę pradėta formuoti švietimo sistema. 1844 priimtas privalomo mokamo pradinio mokslo įstatymas. Nuo 1868 pradėtos steigti valstybinės mokyklos (ypač daug įsteigta iki 1874).

1970 įvestas privalomas nemokamas pradinis mokymas.

Šiuolaikinė švietimo sistema

Švietimo sistemą tvarko Švietimo ministerija (nuo 1978 ikimokyklinį ir pradinį mokymą – provincijų vyriausybės).

Dauguma privačių mokyklų priklauso katalikiškoms organizacijoms. Dalį lėšų privačioms mokykloms skiria valstybė.

Ikimokyklinis ir bendrojasis ugdymas

Nuo 2015 ikimokyklinis ugdymas nemokamas ir privalomas vaikams nuo ketverių metų. Pradinis ugdymas privalomas nuo šešerių ir gali trukti 6 arba 7 metus, priklausomai nuo provincijos.

Bendrojo lavinimo vidurinis ugdymas apima 2 pakopas – pagrindinį ir orientacinį. Pagrindinis ugdymas (apima bendrojo lavinimo dalykus – kalbą, matematiką, socialinius mokslus, menus ir kita) trunka iki 9 klasės, orientacinis (kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokomasi specializuotų dalykų, pvz., ekonomikos ir administravimo, turizmo, informacinių technologijų, kalbos, komunikacijos ir kitų) – iki 12 klasės. Vidurinėje mokykloje mokiniai t. p. turi galimybę pasirinkti profesinio orientavimo programas, kurios trunka 6–7 metus, priklausomai nuo specializacijos (2015 tokias programas rinkosi 641 489 mokiniai 1615 mokyklose).

Baigusieji dvi vidurinės mokyklos pakopas gauna bakalauro pažymėjimą ir turi teisę stoti į aukštąją mokyklą.

2015 dauguma Argentinos mokinių lankė valstybines bendrojo lavinimo mokyklas, 26,5 % mokėsi privačiose mokyklose.

Suaugusiųjų švietimas

Veikia vakarinės vidurinės mokyklos asmenims, sukakusiems daugiau kaip 18 metų. Mokantis intensyviai mokslas jose trunka 2–3 metus. Tokią galimybę teikia dauguma valstybinių ir privačių bendrojo lavinimo mokyklų.

Neįgaliųjų mokymas

Neįgalūs vaikai mokosi bendrojo lavinimo vidurinėse arba specialiosiose mokyklose. Veikia suaugusiųjų švietimo nacionalinė organizacija (Dirección de Educatión de Adultas), padedanti įgyti pradinį, vidurinį išsilavinimą, rengianti neformalias švietimo programas.

Aukštasis mokslas

Aukštasis mokslas mokamas. Aukštosios mokyklos skirstomos į universitetines ir neuniversitetines. Aukštojo mokslo sistemą sudaro 2 posistemės – universitetai ir universitetinio lygio aukštojo mokslo institucijos (paprastai yra monodisciplininės, pvz., medicinos, aviacijos, menų) ir institucijos, suteikiančios profesinį lavinimą, įskaitant mokytojų rengimo mokyklas ir meno mokyklas. Universitetinis išsilavinimas įgyjamas per 5–7 metus, neuniversitetinis – per 2–4 metus.

2018 Argentinoje veikė 111 universitetų ir universitetinio lygio aukštojo mokslo institucijų. 57 universitetai ir 4 universitetinio lygio aukštojo mokslo institucijos buvo finansuojamos valstybės. 2015 neuniversitetinio aukštojo mokslo posistemėje veikė 1046 valstybinės institucijos ir 1193 privačios mokyklos. Šios mokyklos gali būti įvairių tipų – aukštesnioji mokykla, kolegija, mokytojų rengimo institutas ir kitos. 2016 Argentinos aukštojo mokslo institucijose studijavo 2,97 mln. studentų.

Svarbiausios aukštosios mokyklos

Buenos Airių universiteto Teisės fakulteto pastatas (2012)

Svarbiausios aukštosios mokyklos: Córdobos valstybinis universitetas (įkurtas 1610, atidarytas 1613), Buenos Airių (įkurtas 1821), La Platos (įkurtas 1884), Tucumáno (įkurtas 1914), Litoralio (įkurtas 1919 Santa Fé), Cuyo (įkurtas 1939 Mendozoje), Šiaurės Rytų (įkurtas 1956 Corrientese), Technikos (įkurtas 1959 Buenos Airėse), Mendozos (įkurtas 1959), Rosario (įkurtas 1968 Santa Fé), Palermo (įkurtas 1986 Buenos Airėse) universitetai.

Svarbiausios mokslo įstaigos

Svarbiausios mokslo įstaigos: Buenos Airėse – Argentinos mokslo draugija (įkurta 1872), Fizikos, tiksliųjų ir gamtos mokslų akademija (įkurtas 1874), Geografijos institutas (įkurtas 1879), Buenos Airių medicinos nacionalinė (įkurta 1822), Meno (įkurta 1936), Buenos Airių mokslų (įkurta 1937), Argentinos literatūros (įkurta 1939), Menų ir mokslų (įkurta 1869 Córdoboje) akademijos, observatorija (įkurta 1882 La Platoje).

Didžiausios bibliotekos

Didžiausios bibliotekos: Córdobos (įkurta 1614), Argentinos nacionalinė biblioteka (įkurta 1810), Bernardino Rivadaviaʼso Gamtos mokslų muziejaus (Buenos Airėse), Buenos Airių universiteto, Nacionalinio kongreso (įkurta 1810 Buenos Airėse).

Svarbiausi muziejai

Nacionalinis istorijos muziejus Buenos Airėse

Svarbiausi muziejai: Buenos Airėse – Gamtos mokslų (įkurtas 1812), Dailės (įkurtas 1895), Botanikos, Nacionalinis istorijos (abu įkurti 1889), Sarmiento mokyklų (įkurtas 1938), Juano Cornelio Moyano gamtos mokslų ir antropologijos (įkurtas 1911 Mendozoje).

3215

2390

Argentinos kultūra

Argentina

Argentinos gamta

Argentinos gyventojai

Argentinos konstitucinė santvarka

Argentinos partijos ir profsąjungos

Argentinos ginkluotosios pajėgos

Argentinos ūkis

Argentinos istorija

Argentinos santykiai su Lietuva

Argentinos literatūra

Argentinos architektūra

Argentinos dailė

Argentinos muzika

Argentinos choreografija

Argentinos teatras

Argentinos kinas

Argentinos žiniasklaida

Argentinos lietuviai

Argentinos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką