Mnouchkine Ariane (Ariana Mnùškin) 1939 03 03Boulogne‑Billancourt (prie Paryžiaus), prancūzų teatro režisierė. Studijavo psichologiją Kembridžo universitete ir Sorbonoje. 1964 Paryžiuje įkūrė Théâtre du Soleil, nuo 1969 čia plėtojo kolektyvinės kūrybos principą, jį grindė teatrinės komunos idėja (trupės vidaus gyvenimas reglamentuojamas darbo pasidalijimu, vienodu atlygiu visiems nariams, kūryboje remiamasi savo gyvenimiška patirtimi).

Ariane Mnouchkine

A. Mnouchkine. Spektaklio W. Shakespeare’o Ričardas II scena (1981, scenografas Guy‑Claude’as François, kostiumų dailininkai Jeanas‑Claude’as Barriera, Nathalie Thomas; Ričardas II – Julienas Maurelis; Théâtre du Soleil)

Svarbesni spektakliai: M. Gorkio Miesčionys (1964), A. Weskerio Virtuvė (1967), W. Shakespeare’o Vasarvidžio nakties sapnas (1968), dilogija 1789 metai (1970) ir 1793 metai (1972), Aukso amžius (1975), Mefistas (1979, pagal K. Manną), W. Shakespeare’o dramų ciklas Ričardas II (1981), Dvyliktoji naktis (1982), Henrikas IV (1984), ciklas Atreidai (1990–92, pagal Euripido ir Aischilo kūrinius), Molière’o Tartiufas (1995), Ir staiga bemiegės naktys (1997), Paskutinis karavansarajus (2003), Efemeriška (2006). Režisūrai būdinga žanrų sintezės principas, specifinis santykis su žiūrovais (jie tiesiogiai įtraukiami į veiksmą), politinių ir socialinių problemų analizė, Rytų teatro (kabukio, kathakalio, kinų) ir europietiškojo teatro elementų derinimas. Europos teatro premija (1987).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką