Apollonov Arkadij (Arkadijus Apolònovas) 1907 03Balašov (Saratovo gubernija) 1978 08 03Maskva, sovietinio saugumo veikėjas. Generolas pulkininkas (1943).

1940–41 NKVD kariuomenės Vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas, 1941–48 viršininkas, nuo 1942 ir SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojas. 1950–51 SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojas kariuomenės reikalams.

1945 05–08, 1946 09–10 ir 1947 01–02 veikė SSRS reokupuotoje Lietuvoje. 1945 koordinavo daugiau kaip 20 NKVD kariuomenės pulkų, kovojančių su Lietuvos partizanais, operacijų. 1945 07 vadovavo Lietuvos partizanų šeimų trėmimo į SSRS akcijai. 1946 09 26 patvirtino 6 karinių operatyvinių grupių, skirtų Lietuvos partizaninių junginių štabams bei junginiams sunaikinti, veiksmų planus ir koordinavo jų veiklą. Per 1947 02 09 rinkimų į LSSR Aukščiausiąją Tarybą kampaniją koordinavo vidaus kariuomenės dalinių, saugojusių nuo partizanų rinkimų apylinkes bei punktus, veiksmus.

-Arkadij Apollonov; -Arkadijus Apolonovas

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką