armėnų genocidas Turkijoje

armnų genocdas Tukijoje

Priežastys

16 a. Kilikijai, 17 a. Vakarų Armėnijai atitekus Turkijai (Osmanų imperija), krikščionis armėnus čia imta persekioti. Armėnų gynimo pretekstu Europos didžiosios valstybės spaudė Turkiją, kuri 19 a. antroje pusėje tapo kovos dėl įtakos sferų objektu. Armėnų klausimas svarstytas Berlyno kongrese (1878). 19 a. pabaigoje Turkijoje įsigalint panislamizmui ir pantiurkizmui, armėnai (daugiau kaip 3 mln.) tapo didžiausia kliūtimi didžiajai turkų valstybei įkurti.

Armėnų deportacija ir žudynės

Nuo 1885 Turkijos valdžia stiprino represijas prieš armėnus. Nepaisant Europos šalių spaudimo 1894–96 išžudyta daugiau kaip 300 000 Turkijos armėnų. Padėtis nepasikeitė ir 1908 valdžią perėmus jaunaturkiams. 1909 04 Adanoje (Kilikija) išžudyta apie 30 000 armėnų.

turkų deportuojami armėnai (Harputas, 1915)

Bręstant Pirmajam pasauliniam karui (1914–18), Turkijos vyriausybė nutarė čia gyvenančius armėnus, kaip nepatikimus piliečius, sunaikinti. 1914 02 išžudyta apie 60 000 kareivių armėnų. 1914 04 24 suimta ir ištremta apie 800 žymiausių armėnų inteligentų (dauguma jų žuvo). 1915 05–06 pradėta Vakarų Armėnijos, Kilikijos ir Vakarų Anatolijos armėnų deportacija į Siriją ir Mesopotamijos dykumas; per deportaciją dauguma jų išžudyta, kiti mirė badu ir nuo ligų. 1915–16 žuvo apie 1,5 mln. armėnų; apie 600 000 žm. pabėgo į Rusiją, Artimuosius Rytus, Europą ir Jungtines Amerikos Valstijas. 1918–23 turkai išžudė dar maždaug 200 000 armėnų.

Genocido pripažinimas. Aukų pagerbimas

20 a. pabaigoje–21 a. pradžioje Vakarai (ir Lietuva) ėmė pripažinti armėnų genocidą. 2012 Prancūzijoje priimtas įstatymas bausti už jo neigimą. 2014 04 tuometis Turkijos ministras pirmininkas (nuo 2014 08 prezidentas) R. T. Erdoganas pareiškė apgailestavimą dėl armėnų žudynių, bet genocidą Turkija (t. p. Azerbaidžanas) iki šiol neigia. 2015 04 Armėnų Apaštališkoji Bažnyčia 1,5 mln. genocido aukų pripažino šventaisiais. Europos Parlamentas balandžio 24‑ąją paskelbė armėnų genocido Osmanų imperijoje aukų paminėjimo diena.

armėnai deda gėles prie Amžinosios ugnies, degančios Cicernakaberdo memorialo dvylikos plokščių centre, pagerbdami armėnų genocido Turkijoje aukas (Jerevanas, 2018 04 24)

armėnų genocidas

1477

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką