Hermann Arthur (Artūras Hèrmanas) 1944 02 21Kaunas, vokiečių istorikas, bibliotekininkas.

Išsilavinimas ir veikla

Gimė Lietuvos vokiečių šeimoje. 1958 su tėvais išvyko į Vokietiją. 1966 baigė Vasario 16 lietuvių gimnaziją Hüttenfelde. 1966–70 Miuncheno universitete studijavo Rytų Europos istoriją ir bibliotekininkystę. Nuo 1971 dirba Heidelbergo universiteto bibliotekoje; nuo 2004 Teologijos fakulteto bibliotekos vedėjas. Dalyvauja Vokietijos lietuvių kultūrinėje veikloje. 1980–92 vadovavo Annabergo literatūros būreliui. Nuo 1983 visuomeniniais pagrindais tvarko Lietuvių kultūros instituto biblioteką Lampertheime. Vokietijoje surengė 10 metinių konferencijų Lietuvos ir lituanistine tematika. Nuo 1998 su istoriku E. Aleksandravičiumi organizuoja Europos lietuvių studijų savaites.

Arthur Hermann

Tyrinėjimai, knygos, leidybinė veikla

Tyrinėjimų tematika: Mažosios Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčia, kultūra, raštija, literatūra, spauda, Rytų Prūsijos gyventojų likimai II pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu.

Studijose aptarė lietuvių liuteronų tautinę savimonę (1988) ir lietuviškumo problemą Bažnyčioje 1871–1933 (1998), Mažosios Lietuvos lietuvių autochtoniškumo (1990) ir Prūsų Lietuvos apgyvendinimo 15–16 a. problematiką vokiečių ir lietuvių istoriografijoje (1990), Lietuvos istorijos tyrimus Vakarų Vokietijoje 1945–62 (1995) ir kitas temas (rinkinys Lietuvių ir vokiečių kaimynystė 2000). Sudarė, redagavo knygas: Siena kaip suartėjimo vieta. 750 metų vokiečių ir lietuvių santykiams (Die Grenze als Ort der Annäherung. 750 Jahre deutsch‑litauische Beziehungen 1992), Lietuvos evangelikų bažnyčios (2003). Vienas knygų Reformacija ir reforma (2005), Mažosios Lietuvos kultūros paveldas (2006), Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis (2010) autorių. Parašė atsiminimų knygą Po Lietuvos ir Vokietijos dangumi: Lietuvos vokietis Vokietijos lituanistikoje (2022).

Su kitais rengė ir leido Baltų krikščionių studentų sąjungos Lietuvių sekcijos publicistikos metraštį Anabergo lapelis (1974–92), 1984–89 – Baltisches Jahrbuch, nuo 1993 rengia ir leidžia Annaberger Annalen (iki 2004 12 numerių).

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius (2004).

-Arthur Hermann; -Artūras Hermanas

871

3037

1367

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką