artilèrinė paramà, atãkos paramà artilèrijos ugnim, artilerijos kovos veiksmai savo kariuomenės atakos pradžioje ir atakuojant; atakos paramos ugnimi dalis. Ja siekiama nuosekliai pažeisti priešą, kuris yra prieš atakuojančiųjų frontą ir flangus, kad puolimas nesustotų. Kartu naikinami ir priešo gynybos gilumoje esantys objektai. Artilerinė parama pradedama po atakos artilerinio parengimo. Pagrindiniai metodai: nuoseklus ugnies sutelkimas, ugnies užtvara, sutelktoji ugnis, šaudymas į atskirus taikinius, įvairių ugnies rūšių deriniai. Per artilerinę paramą artilerijos ugnis derinama su motorizuotojų pėstininkų ir tankų judėjimu; ugnis perkeliama pagal batalionų, brigadų (pulkų) vadų komandas.

645

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką