Poniškáitis Arūnas 1966 08 01Vyšpiniai (Šakių rj.), Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaras. Monsinjoras (2005). Teol. dr. (2001).

Arūnas Poniškaitis

1992 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją; įšventintas kunigu. Studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje; teologijos licenciatas (1997). 2001 buvo klebonas Alytuje, 2001–04 Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos Marijampolėje dvasios tėvas. 2001–09 dėstė fundamentinę teologiją Vytauto Didžiojo universitete, 2001–05 – dvasinio vadovavimo pagrindus Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje Marijampolėje, 2001–03 – dvasingumo teologiją Marijampolės kolegijoje. 2003 paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos notaru, 2004 – Vilkaviškio vyskupo generaliniu vikaru. 2002–10 buvo Marijampolės Tikėjimo ir šviesos bendruomenės kapelionas, Ateitininkų federacijos Marijampolės vietovės valdybos dvasios vadas. 2010 02 05 paskirtas tituliniu Sinnos vyskupu, 10 26 konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

2011–17 Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, nuo 2017 – Šeimos reikalų tarybos pirmininku.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką