Arūnas Poviliūnas

Povilinas Arūnas 1958 04 28Vilnius, lietuvių sociologas, filosofas. Antano Poviliūno sūnus. Daktaras (humanitariniai mokslai; filosofijos mokslų kandidatas 1989; habilitacija 2008).

Išsilavinimas

1981 baigė Vilniaus universitetą (psichologiją ir filosofiją).

Mokslinė ir pedagoginė veikla

1993 kviestinis mokslininkas Oslo universiteto Politikos mokslų institute (Norvegija), 1994 kviestinis tyrinėtojas Göteborgo universiteto PADRIGU centre (Švedija). Nuo 1996 dėsto Vilniaus universitete (nuo 2002 Sociologijos katedros vedėjas, nuo 2013 Filosofijos fakulteto dekanas); profesorius (2008). Nuo 2004 Pilietinės visuomenės instituto valdybos narys (iki 2006 pirmininkas). Nuo 2005 Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato Lietuvos ekspertas kovai su skurdu ir socialine atskirtimi. Nuo 2010 Lietuvos mokslo tarybos narys.

Tyrimų sritys

Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: žinojimo, švietimo ir mokslo, bendruomenių, profesijų sociologija, sociologijos metodologija, socialinių inovacijų technologijos, socialinio kapitalo tyrinėjimai, Lietuvos kaimo socialiniai pokyčiai.

Veikalai

Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose. Svarbiausi veikalai: Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990–1998 (su kitais, 2000), Kaimo atskirties profiliai (2003), Profesinės veiklos lauko tyrimas (su R. Žiliukaite ir V. Beresnevičiūte, 2012). Sudarė knygas: CIVITAS: JAV pilietinio ugdymo metmenys (1995), Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika (1997), Pilietinis ugdymas mokykloje (su L. Deveikiu, 1998), Tarp dviejų pradžių: Bandymas kurti regiono švietimo politiką (su kitais, 2002), Socialinės inovacijos kaimo plėtrai (2008). Vadovėlis aukštosioms mokykloms Žmogaus socialinė raida (su kitais, 2001), daugiau kaip 10 pilietinio ugdymo metodinių priemonių.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką