Storpištis Arūnas 1950 09 02Vilnius 2018 11 06Vilnius, lietuvių aktorius. G. Storpirščio brolis. 1975 baigęs Lietuvos konservatoriją (D. Tamulevičiūtės mokinys) vaidino Jaunimo teatre Vilniuje.

Sukūrė reikšmingų vaidmenų D. Tamulevičiūtės spektakliuose: Andrius Šatas (S. Šaltenio Škac, mirtie, visados škac 1976), Pranas Žarėnas (S. Šaltenio Jasonas), Klebonas (R. Granausko Rožės pražydėjimas tamsoje, abu 1978), Petrovas (A. Chmeliko O vis dėlto ji sukasi?! 1981), Simonas (Just. Marcinkevičiaus Daukantas 1985). Kiti svarbesni vaidmenys: Bodogas (Károly Szakonyi Televizijos trukdymai 1975), Grigolas (V. Korostyliovo Pirosmani, Pirosmani… 1981), 40‑metis (P. Ustinovo Fotofinišas 1982), Samsonas, Kunigaikštis (K. Antanėlio roko opera Meilė ir mirtis Veronoje 1982, S. Gedos libretas), Kazangapo sūnus (Ilga kaip šimtmečiai diena 1983, pagal Č. Aitmatovą), Valentinas (W. Gombrowicziaus Ivona, Burgundo kunigaikštytė 2007), Kalakutas (Raštininkas Bartlbis 2010, pagal H. Melville’į), Sanitaras Terklis (Skrydis virš gegutės lizdo 2011, pagal Dale’ą Wassermaną).

A. Storpirštis. Simono vaidmuo (Just. Marcinkevičiaus Daukantas 1985, režisierė D. Tamulevičiūtė, scenografas R. V. Gibavičius, © LATGA, 2020, kostiumų dailininkė M. Bruni; iš dešinės Vasilijus – F. Jakšys)

A. Storpirštis (su baltu chalatu). Gydytojo Fišerio vaidmuo filme Purpurinis rūkas (2019, režisierius R. Banionis)

Vaidino kine (Gražuolis / Apollo, Pakeleivis – Nebūsiu gangsteris, brangioji 1978, Miegančių drugelių tvirtovė 2012, abiejų režisierius A. Puipa, Gilbertas Grifitas – Amerikoniškoji tragedija 1980–81, režisierius M. Giedrys, Beridzė – Žvaigždė 2014, režisierė Anna Melikian, Gydytojas Fišeris – Purpurinis rūkas 2019, režisierius R. Banionis), televizijos serialuose.

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką