Strekus Arūnas 1973 07 04Rokiškis, lietuvių istorikas. Dr. (hum. m., 2001). Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (2009), Centro valdybos narys ir mokslinis sekretorius (2009–15).

Išsilavinimas ir veikla

1997 baigė Vilniaus universitetą. 2002–10 dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Nuo 2002 dėsto Vilniaus universitete, nuo 2017 Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros vedėjas; profesorius (2018). Nuo 2012 Tarptautinės krikščionybės istorijos ir tyrimų komisijos (Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes du Christianisme) narys ir Lietuvos komiteto pirmininkas.

Arūnas Streikus

Tyrimų sritys ir publikacijos

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: 20 a. krikščionybės istorija, religinis ir kultūrinis gyvenimas sovietinėje Lietuvoje, sovietinė cenzūra.

Svarbesnės mokslo publikacijos: Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990) (2002, lenkų kalba 2010), Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija (su kitais, 2005 22007), Krikščionybės Lietuvoje istorija (su kitais, 2006, lenkų kalba 2014), Diplomatas Stasys Antanas Bačkis (2007), Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje (su kitais, 2015), Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje (2018). Lietuvos ir užsienio leidiniuose paskelbė apie 50 mokslinių straipsnių.

Sudarė Bažnyčios istorijos studijų 1 tomą (2007), 3 tomą (2010), 4 tomą (2011) ir 6 tomą (2013). Parengė istorinių dokumentų rinkinių: Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme (2000), Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990 (su J. R. Bagušausku, 2005), Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938): slaptojo Vatikano archyvo dokumentai (2010). Parengė Istorijos vadovėlį vidurinėms mokykloms (su kitais, 2 dalis, 2008 42012), knygą Arkivyskupas Teofilius: ištvermingas tikėjimo liudytojas (su A. Jurevičiumi, 2017; t. p. vienas autorių).

-Arūnas Streikus

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką