Gúogis Arvydas 1961 05 18Klaipėda, lietuvių politologas, sociologas. Dr. (social. m., 1993; habilitacijos procedūra 2006).

Išsilavinimas ir veikla

1984 baigęs Vilniaus universitetą (istorijos ir visuomenės mokslus) iki 1989 jame dėstė ir dirbo Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos Mokslo tyrimo skyriaus bibliotekininku. 1994–95 dienraščio Diena Užsienio skyriaus apžvalgininkas, 1995–96 – Lietuvos statistikos departamento Statististinės informacijos platinimo skyriaus viršininkas, 1996–2000 – Socialinio draudimo mokymo ir tyrimo centro dėstytojas ir tyrėjas. Nuo 2001 dėsto Mykolo Romerio universitete (2000–04 Lietuvos teisės universitetas), nuo 2013 Azijos centro (Japonijos ir Kinijos skyriai) Tarybos narys; profesorius (2012). Nuo 2005 Tarptautinės viešojo ir ne pelno sektorių marketingo asociacijos atstovas Lietuvoje, nuo 2008 Socialinių ir ekonominių tyrimų instituto, nuo 2009 Socialdemokratinės minties instituto ekspertas, nuo 2012 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Socialinių transformacijų valdymo programos nacionalinio komiteto narys.

Arvydas Guogis

Tarptautinių mokslinių žurnalų redkolegijų narys: nuo 2005 International Review on Public and Non-profit Marketing, nuo 2013 Responsibility and Sustainability. Nuo 2013 Vilniaus universiteto mokslinio žurnalo STEPP redkolegijos narys.

Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: socialinė apsauga, socialinis administravimas, globalizacija ir socialinė politika, naujasis viešasis valdymas.

Nuo 1991 stažuoja ir vykdo tyrimus Švedijoje, Norvegijoje, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje. Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose daugiau kaip 17 šalių. Nuo 1995 skaito paskaitas užsienio šalių universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose. Nuo 1997 įvairių Lietuvos ir tarptautinių projektų vadovas ir dalyvis. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių.

Knygos

Parašė knygas: Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą (su kitais), Švedijos socialdemokratų ideologija 1932–1994 metais (abi 2000), Socialinės politikos modeliai: dekomodifikacijos ir savarankiškai dirbančiųjų problemos (2003), Globalizacija, socialinė apsauga ir Baltijos šalys (2006, abi su Dainiumi Bernotu), Skurdas, urbanizmas ir socialinė politika (Poverty, Urbanity and Social Policy, su kitais, 2009), Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė? (su Jolanta Aidukaite, Natalija Bogdanova, 2012), vadovėlį aukštosioms mokykloms Viešasis valdymas (su kitais, 2010), mokslo studiją Socialinė atsakomybė versle ir viešajame sektoriuje (su kitais, 2015).

Apdovanojimai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis (2013).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką