Šliõgeris Arvydas 1944 09 12Panevėžys 2019 12 18Vilnius, lietuvių filosofas, visuomenės veikėjas. Vienas žymiausių šiuolaikinių lietuvių mąstytojų. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2007; 1998–2007 narys korespondentas). Habil. dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1987).

Išsilavinimas ir veikla

1967 baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą. 1970–73 studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantūroje.

Nuo 1973 dėstė Vilniaus universitete, 2003–12 Filosofijos katedros vedėjas; profesorius (1990). 1990 buvo vienas Lietuvos liberalų sąjungos steigėjų.

Filosofinės pažiūros

A. Šliogerio mąstymui būdinga filosofinės įžvalgos jėga, gelminių filosofijos pamatų apmąstymas, paradoksalumas, virtuoziška kalbinė raiška, originalumas ir pagarba tradicijai, kūrybingas didžiųjų Vakarų mąstytojų idėjų įtraukimas į savąjį filosofavimo lauką ir individualumo išsaugojimas, kasdienės patirties refleksijos jungimas su pamatinių Vakarų filosofijos tekstų apmąstymu. Jo filosofijos pagrindinės temos – esmas ir niekis, jusliškumas ir antjusliškumas, matymas ir mąstymas, nežmogiškasis pasaulis kaip imanentinių transcendencijos fenomenų vietovė, kalbos fenomeno prigimtis, jusliškai patiriamų daiktų ir kalbiškai kuriamos antjuslinės srities santykis, meilė gimtinei (filotopija), Vakarų filosofijos ir kultūros likimas, šiuolaikinės Vakarų visuomenės būklė.

Arvydas Šliogeris

Daug prisidėjo kuriant šiuolaikinę filosofinę lietuvių terminiją ir ugdant Lietuvos filosofus, aktyviai reiškėsi kaip lietuvybės ir lietuvių kalbos visuomeninio statuso gynėjas.

Filosofijos ir eseistikos veikalai

Parašė veikalus Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas (1985), Daiktas ir menas: Du meno kūrinio ontologijos etiudai (1988 22016), Būtis ir pasaulis: Tyliojo gyvenimo fragmentai (1990 22006 pataisytas ir papildytas leidimas), Sietuvos: Eseistikos rinktinė, Post scriptum: Iš filosofinių dienoraščių (abu 1992), Konservatoriaus išpažintys: 1988–1994 metų tekstai (1995), Transcendencijos tyla: Pamatiniai filosofijos klausimai (1996 22011), Niekio vardai: Septyni antropotopijos etiudai (1997), Alfa ir omega: Ontotopijos metmenys (1999), Kas yra filosofija? (2001), Niekis ir Esmas (2 t. 2005 22017 pataisytas leidimas), Melancholijos archipelagai: Žodžiai ir vaizdai (2009, ir fotografijų autorius), Filosofijos likimas (su A. Mickūnu, 2009), Bulvės metafizika (2010), Lietuviškosios paraštės (2011), Kasdienybės metafizika: iš filosofo dienoraščių (2016).

Knygos Egzistencijos filosofija: Istorija ir dabartis (1981) sudarytojas ir vienas autorių.

Parašė daug straipsnių ir esė apie filosofijos prigimtį, Vakarų kultūros filosofinius pamatus, meno kūrinio ontologiją ir meninės kūrybos fenomeną, šiuolaikinę lietuvių kultūrą, senovės graikų, klasikinę vokiečių, idealistinę rusų, 20 a. lietuvių, egzistencinę, dabartinę prancūzų filosofiją.

Į lietuvių kalbą išvertė klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos veikalų.

Atminimo įamžinimas

2020 Panevėžyje A. Šliogerio vardu pavadintas skveras.

Apdovanojimai

Lietuvos nacionalinė premija (1992), Lietuvos mokslo premija (2010).

708

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką