Maschadov Aslan (Aslanas Maschãdovas) 1951 09 21Šokaj (Karagandos sr.) 2005 03 08Tolstoj-Jurt (Šiaurės Čečėnija), Čečėnijos karo ir valstybės veikėjas. Gimė tremtyje, 1957 su šeima grįžo į Čečėniją. 1972 baigė Tbilisio aukštąją artilerijos mokyklą, 1981 – Leningrado karo artilerijos akademiją. 1986–91 tarnavo Pabaltijo karinės apygardos 107‑ojoje motorizuotoje šaulių divizijoje, dislokuotoje Vilniuje (vadovavo pulkui, divizijos artilerijai ir kitiems daliniams). 1992 paliko Rusijos ginkluotąsias pajėgas ir grįžo į Čečėniją. Vienas Čečėnijos ginkluotųjų pajėgų kūrėjų, nuo 1994 vyriausiojo štabo viršininkas. Per pirmąjį Čečėnijos karą (1994–96) organizavo daugumą Čečėnijos kariuomenės kovinių ir diversinių operacijų, joms vadovavo. 1996–97 Čečėnijos ministras pirmininkas ir gynybos ministras.

Aslan Maschadov

1997–2005 Čečėnijos prezidentas. 1997 05 pasirašė taikos sutartį su Rusija. Per antrąjį Čečėnijos karą (1999–2000) vadovavo ginkluotam pasipriešinimui, vėliau – partizanų kovai. Rusijos kaltintas ginkluoto maišto ir nelegalių karinių formuočių organizavimu, terorizmo rėmimu. Nužudytas per Rusijos federalinės saugumo tarnybos specialiąją operaciją.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką