Aštuntasis pėstininkų pulkas

Aštuntàsis pstininkų pukas, Aštuntàsis pstininkų Kaũno kunigáikščio Váidoto pukas, Lietuvos karinis dalinys (1919–40).

Pradėtas formuoti 1919 05 12 kaip Ukmergės pėstininkų batalionas. Per Nepriklausomybės karą 1919 08–12 fronte kovojo su Raudonąja armija nuo Salako iki Daugpilio. 1919 12 10 pertvarkytas į pulką, 1920 02 16 gavo oficialų vardą. 1920 02 21–23 malšino Kauno įgulos maištą, vėliau saugojo demarkacijos liniją su Lenkija. 1920 07–08 du pulko batalionai per Lenkijos–Sovietų Rusijos karą saugojo nuo Raudonosios armijos dalinių demarkacijos liniją į pietus nuo Trakų. 1920 09 02–23 pulkas kovojo su lenkais Suvalkų mūšyje, vėliau kovėsi su L. Żeligowskio rinktine (ir Giedraičių mūšyje).

1921 perkeltas į Šėtos apylinkes, iš ten į Šiaulius – nuolatinę taikos meto dislokacijos vietą. 1923 dalis pulko karių dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1929 07 20 pulkui įteikta vėliava su įrašu: Drąsa, ištvermė ir Tėvynės meilė tevadovauja mums.

Pulko vadai: J. Kubilius (Ukmergės bataliono), J. Čaplikas, A. Liutermoza (du kartus), A. Šumskis, P. Jurgaitis, J. Bobelis, P. Tvaronas, A. Butkūnas-Butkevičius.

L: 8‑as pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas / sudarytojai E. Bliudnikas, P. Nazaras Šiauliai 1934.

-Ukmergės pėstininkų batalionas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką