„Ateities spinduliai“

„Ateities spinduliai“, moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1916–17 Sankt Peterburge ir 1917–18 Voroneže. Išėjo 20 numerių.

Tikslai

Skirtas per I pasaulinį karą evakuotiems į Rusiją lietuvių moksleiviams.

Turinys

Skelbė istorijos, kultūros, religijos, švietimo tematikos straipsnius, informavo apie ateitininkų veiklą.

Redaktoriai

Redaktoriai: L. Noreika (ir leidėjas), P. Karvelis, M. Krupavičius ir kiti.

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką