„Ateitis“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių leidykla, veikusi 1955–98.

Savininkai

Įkūrė Ateitininkų federacijos valdyba. Nuo 1971 perėmė Ateities literatūros fondas (įkurta 1968 lėšoms knygų leidimui kaupti).

Veikla

Leido mokslinę, grožinę literatūrą (Niujorke, Čikagoje ir kitur).

Leidiniai

Išėjo daugiau kaip 60 pavadinimų knygų, iš jų 44 numeruotos Literatūros serijos (leidžiama nuo 1968, redakcinė kolegija: K. Bradūnas, K. Keblys, A. Liulevičius, V. Skrupskelytė). Išleido J. Girniaus, A. Maceinos, A. Paškaus filosofinių veikalų, monografijų apie P. Brazį, P. Dovydaitį, S. Šalkauskį, popiežių Pijų X, J. Aisčio, K. Almeno, K. Bradūno, E. Cinzo, A. Landsbergio, I. Mero, R. Mikutavičiaus, A. Vaičiulaičio ir kitų rašytojų knygų, antologiją Lietuvių poezija išeivijoje (1971), pasaulio poezijos rinkinį Balsai (1979).

Vadovai

1955–71 vadovavo V. Dabušis, nuo 1971 – K. Keblys, nuo 1981 – A. Norvilas.

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką