„Ateitis“, moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1911 02–1940 ir 2000–04 Kaune, 1946–49 lietuvių karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 1950–94 ir 1997 Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje (1950–60 ir 1967–68 Niujorke, 1960–66, 1969–71, 1975–94 ir 1997 Čikagoje, 1972–74 Toronte), nuo 2004 einantis Vilniuje. 1911–12 žurnalo Draugija priedas, 1913–35 savarankiškas mėnraštis. 1940 sovietų valdžios uždarytas. 1946 atkurtas Vokietijoje kaip katalikų laikraščio Naujasis gyvenimas priedas. Nuo 1947 savarankiškas žurnalas, 1950 perkeltas į Jungtines Amerikos Valstijas.

Leidėjai

Iki 1919 leido Šv. Kazimiero draugija, iki 1940 – Moksleivių ateitininkų sąjunga. 1946–74 leido Moksleivių ateitininkų ir Studentų ateitininkų sąjungos, 1975–2008 – Ateitininkų federacija.

Turinys

Turėjo priedus Gamtos draugas ir Žiedai. Rašė apie moksleivių katalikišką auklėjimą, šalpos organizacijas, spausdino tautosakos, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, moksleivių rašinius, recenzijas.

Redaktoriai Lietuvoje

Redaktoriai Lietuvoje: P. Dovydaitis (1911–15 ir 1933–40), A. Jakštas (1911–12 ir 1916–19), S. Dabušis (1919–20), L. Bistras (1921–23), Juozas Mičiulis (1923–25), J. Grinius (1925–26), Antanas Januševičius (1925–28), J. Brazaitis (1928–29), A. Vaičiulaitis (1929–33), A. Maceina (1930–31), K. Bauba (1930–33), Jonas Mikulevičius (1933–34) K. Bradūnas (1937–38), B. Krivickas (1938–39), E. Matuzevičius (1939–40), Irena Petraitienė (2000), Emilija Pundziūtė (2001–02), Ieva Elzbutaitė (2002–04), Živilė Šeporaitytė (2004–06), Reda Sopranaitė (2006–18), Vytautas Raškauskas (nuo 2018).

Redaktoriai užsienyje

Redaktoriai Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose: V. Vardys (1947–48), A. Sabaliauskas (1949–50), P. Jurkus (1949, 1951–55, 1958–60), K. Ambrozaitis, Antanas Pocius (1950–51), Jonas Petrėnas (1955–57), P. Naujokaitis (1957–58), Rimantas Rudys, Rimvydas Šliažas (1960–62), Rimantas Repšys (1962–64), Skirmuntas Radvila (1964–66), Jonas Šoliūnas (1969–71), K. K. Girnius, Algis Norvilas (1971), Jonas Staškevičius, Rūta Čepaitytė (1972–74), K. Trimakas (1975–83), S. Petersonienė (1984–88), D. Bindokienė-Brazytė (1989–94) ir kiti.

688

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką